Prezydent Trump odbudowuje i przygotowuje nasze siły zbrojne do obrony przed wszelkimi zagrożeniami

13 sierpnia 2018

PRZEBUDOWA SIŁ ZBROJNYCH: realizując obietnicę przebudowy sił zbrojnych, Prezydent Donald J. Trump podpisał ustawę zatwierdzającą kwotę 716 miliardów dol. na obronę narodową.

  • Prezydent Trump podpisał Ustawę o autoryzacji wydatków na obronę narodową im. Johna S. McCaina (NDAA) na rok budżetowy 2019, zatwierdzającą wydatki na obronność w wysokości 716 miliardów dol.

(…)

  • Ustawa NDAA służy stworzeniu sił zbrojnych o większej sile rażenia i potencjale, zwiększa też liczebność wojska o 15 600 żołnierzy w siłach lądowych, powietrznych, marynarce wojennej i korpusie piechoty morskiej.

o   Ustawa autoryzuje siły zbrojne na poziomie 487 500 żołnierzy w siłach lądowych, 335 400 w marynarce, 186 100 w korpusie piechoty morskiej oraz 329 100 lotników w siłach powietrznych.

  • Ustawa o autoryzacji wydatków na obronę narodową zatwierdza wydatki w kwocie 7,6 mld na zakup 77 myśliwców F-35 oraz 24,1 mld na finansowanie budowy 13 nowych okrętów bojowych; przyspiesza jednocześnie fundusze na dokończenie kilku okrętów w przyszłości.

(…)

PRZYGOTOWANIE NA WSZYSTKIE ZAGROŻENIA: Ustawa o autoryzacji wydatków na obronę narodową na rok fiskalny 2019 przyczyni się do zapewnienia [amerykańskiemu] wojsku gotowości i potencjału obrony przed zagrożeniami bieżącymi oraz zagrożeniami w przyszłości. 

(…)

  • Ustawa NDAA rozbudowuje szkolenia i podwyższa gotowość poprzez 20 rotacji bojowych w ośrodkach szkoleniowych wojsk lądowych oraz poprawę gotowości nawodnych okrętów marynarki wojennej.
  • Ustawa stanowi pozytywny krok w kierunku wyznaczonym przez zobowiązanie Prezydenta Trumpa do utrzymania mocnej i skutecznej obrony oraz bazy produkcji przemysłowej.

(…)

RAZEM Z SOJUSZNIKAMI I PARTNERAMI: Ustawa o autoryzacji wydatków na obronę narodową na rok fiskalny 2019 autoryzuje fundusze na operacje o kluczowym znaczeniu oraz zaangażowanie i działania wojskowe wraz z naszymi sojusznikami i partnerami. 

  • Ustawa zintensyfikuje działania Stanów Zjednoczonych mające na celu wzmocnienie obrony partnerów europejskich, przewiduje m.in. przeznaczenie 250 mln dol. na pomoc dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa.
  • Ustawa realizuje zapowiedziane przez Prezydenta Trumpa wsparcie dla Izraela poprzez zatwierdzenie 500 mln dol. na współpracę przy rozwoju i produkcji systemów obrony przeciwrakietowej.
  • Fundusze zatwierdzone w ramach Ustawy NDAA będą również wykorzystane przez Stany Zjednoczonym i partnerów do nieprzerwanych działań w celu zwalczenia ISIS, w tym 850 mln dol. na szkolenia i wyposażenie Irackich Sił Bezpieczeństwa.