Delegacja USA na tegoroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE

13 września 2019

Ambasador James S. Gilmore III będzie przewodniczyć amerykańskiej delegacji na Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (HDIM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które odbędzie się w Warszawie w dn. 16-27 września 2019 r.  Coroczne spotkanie zgromadzi setki przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli rządów z Ameryki Północnej, Europy i Azji Środkowej, którzy będą debatować nad postępem w zakresie praw człowieka i podstawowych swobód.

Uczestnicy dokonają przeglądu działań podejmowanych przez 57 państw członkowskich OBWE w zakresie wdrażania przyjętych zobowiązań, m.in. w następujących obszarach: swoboda wypowiedzi, prawo do pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się, prawo do wyznawania religii i wiary; praworządność; demokratyczne wybory i forma rządzenia; wolność mediów; zwalczanie antysemityzmu, dyskryminowanie społeczności Roma i Sinti oraz inne formy nietolerancji.

Ważnym punktem zainteresowania przedstawicieli USA będzie rosyjska agresja na Ukrainie, m.in. nadużycia i łamanie prawa przez wojska kierowane przez Rosję na terenie Donbasu oraz władze okupacyjne na Krymie, jak też poważne przypadki łamania praw człowieka na terytorium Rosji przez władze tego kraju. Naświetlimy też problemy występujące w wielu krajach OBWE, takie jak: malejąca przestrzeń do działań społeczeństwa obywatelskiego; prześladowania obrońców praw człowieka; bezpieczeństwo dziennikarzy; więźniowie polityczni; działania represyjne wymierzone w członków pokojowych grup etnicznych i religijnych; przestępstwa motywowane nienawiścią.

W skład delegacji USA na tegoroczne obrady HDIM wchodzą między innymi:

  • ambasador James S. Gilmore, stały przedstawiciel USA przy OBWE, szef delegacji
  • Christopher Robinson, z-ca asystenta sekretarza stanu, Biuro ds. Europy i Eurazji
  • Roger D. Carstens, z-ca asystenta sekretarza stanu, Biuro ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy
  • Elan S. Carr, specjalny wysłannik ds. monitorowania i zwalczania antysemityzmu
  • Alex T. Johnson, szef sztabu, Komisja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (amerykańska Komisja Helsińska)

Więcej informacji nt. HDIM znajduje się na stronie: https://www.osce.org/odihr/hdim_2019

Więcej informacji nt. Amerykańskiego Przedstawicielstwa przy OBWE: http://osce.usmission.gov/