Raport OECD na temat gospodarki Polski

OECD (http://www.oecd.org)

19 marca ukazał się raport OECD na temat gospodarki Polski. Raport jest publikowany co dwa lata, a udział w jego przygotowaniu mają wszystkie państwa OECD, w tym Stany Zjednoczone.  W najnowszym raporcie podkreślono mocne fundamenty polskiej gospodarki, wskazując jednocześnie na potrzebę wzmocnienia innowacji i rynku pracy jako kluczowych zadań dla utrzymania dalszego wzrostu gospodarczego.  Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie odgrywa kluczową rolę we wspieraniu amerykańskich bezpośrednich inwestycji oraz dwustronnego polsko-amerykańskiego handlu – co stanowi ważny element tak dobrego stanu gospodarki. Firmy ze Stanów Zjednoczonych zatrudniają ponad 200 000 Polaków, a pośrednio wspierają wiele miejsc pracy. Amerykańskie przedsiebiorstwa zainwestowały w Polsce ponad 42 miliardy dolarów.  Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce wspiera wiele programów związanych z innowacjami I rozwojem przedsiebiorczości, między innymi “Bridge to MassChallenge” (program dla start-upów), konferencja SelectUSA, Polsko Amerykański Most Innowacji (PAMI), „Tech Leaders Mentoring Program for Women” czy ostatnio „Smart Cities Summit”.