Proklamacja Prezydenta Trumpa z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych

Z okazji obchodzonego dziś Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych odnotowujemy z uznaniem podejmowane przez ONZ od ponad siedemdziesięciu lat wysiłki na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa między narodami.  Powstaniu ONZ przyświecała wizja, że różne narody mogą współpracować w celu zapewnienia suwerenności, zwiększenia bezpieczeństwa i zamożności oraz szerzenia praw człowieka i podstawowych wolności.  Cel istnienia organizacji ma zwłaszcza dziś kluczowe znaczenie.  W chwili gdy świat staje w obliczu narastających ponadnarodowych zagrożeń – takich jak m.in szerzenie się terroryzmu i okrucieństw  na masową skalę, groźba głodu i kryzysów humanitarnych oraz proliferacja broni nuklearnej przez zbójeckie reżimy, które grożą innym najbardziej niszczycielską broń, jaką ludzkość kiedykolwiek znała – wzywamy wszystkie państwa członkowskie do potwierdzenia przyjętych zobowiązań i obowiązków zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Zgodnie z intencjami założycieli ONZ państwa członkowskie powinny ze sobą współdziałać a zarazem sprzeciwiać się próbom siania chaosu, zamieszania i terroru.  Wierzymy, że ONZ może odgrywać ważną rolę w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, a sukces tej organizacji jest zależny od koalicji silnych, suwerennych narodów.  Tylko w tym roku Stany Zjednoczone przewodziły w ONZ staraniom na rzecz umocnienia i poszerzenia sankcji przeciwko Korei Północnej, przeglądu mandatu misji pokojowych pod kątem ich dostępności oraz promowania ambitnej kampanii reform, obejmujących m.in. ONZ-owską Radę Praw Człowieka.  Rada Bezpieczeństwa ONZ, w której Stany Zjednoczone zasiadają jako stały członek, pozostaje niezmiennie ważnym forum odpowiadania na zagrożenia dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa. (…)

Tego dnia pamiętajmy też o mężczyznach i kobietach służących w odległych misjach, którzy niosą pomoc humanitarną mieszkańcom targanych wojną krajów, próbują uchronić świat przed bronią masowej zagłady i dbają o bezpieczeństwo niewinnych dzieci.  Poprzez swą pracę i osobiste poświęcenie niosą nadzieję i pomoc niezliczonej rzeszy potrzebujących. (Pełny tekst w j. angielskim tutaj)