Pierwsze Delegacje Programu Open World w USA

Foto: American Councils for International Education

10 sierpnia 2022 r. pierwsze delegacje z Polski wyleciały do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Open World finansowanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych, prowadzonego przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa (Open World Leadership Center) i realizowanego przez American Councils for International Education.10 dniowa wizyta w Stanach Zjednoczonych miała na celu przyczynić się do wymiany pomysłów i wiedzy z osobami, które zajmują się społecznie lub zawodowo takimi samymi obszarami. Tematy pierwszych delegacji to: integracja uchodźców i przesiedleńców, zdrowie psychiczne i doradztwo oraz nauka języka polskiego jako drugiego.Pierwsze dwa dni delegaci spędzili w Waszyngtonie, a następnie udali się do lokalnych społeczności w stanach Alabama, Virginia i Nowy York, gdzie uczestniczyli w przygotowanych dla nich szkoleniach i spotkaniach.Mamy nadziejęże zdobyta wiedza i doświadczenie przyniesie wspaniałe efekty w dalszej pracy delegatów, a nawiązane kontakty przyczynią się do rozwoju współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji na temat programu wymiany Open World można znaleźć na stronie American Councils Polska: https://poland.americancouncils.org/open-world-polish