Osłabiona wolność mediów w Polsce

Komunikat prasowy

Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu

17 grudnia 2021  

Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone przyjęciem dziś w Polsce ustawy, która podważa wolność wypowiedzi, osłabia wolność mediów i podkopuje wiarę inwestorów zagranicznych w ich prawa własności i nienaruszalność umów w Polsce. Zachęcamy Prezydenta Dudę do potwierdzenia jego wcześniejszych oświadczeń dotyczących poszanowania wspólnych norm demokratycznych, które leżą u podstaw naszych relacji, oraz do potwierdzenia zaangażowania w obronę konstytucyjnych zasad wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności i równego traktowania przez prawo. Usilnie zachęcamy go do poszanowania tych norm i zobowiązań w odniesieniu do ustawy, która w przypadku wejścia w życie poważnie wpłynie na wolność mediów i klimat dla inwestycji zagranicznych w Polsce.

Wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, czynią Sojusz Transatlantycki bardziej odpornym i stanowią mocną podstawę dla naszych dwustronnych relacji. Oczekujemy współpracy z polskim rządem w celu realizacji naszych wspólnych priorytetów na gruncie demokratycznych wartości i poszanowania podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi. Nadszedł czas na solidarność między sojusznikami.