Ostrzeżenie dotyczące zdrowia – Ambasada Amerykańska w Warszawie (14 grudnia 2021)

Miejsce: Polska

Wydarzenie: Wiadomość dla obywateli amerykańskich – uaktualnione informacje na temat restrykcji związanych z COVID-19

Nowy wymóg dotyczący testów na COVID-19:

Od 15 grudnia wszyscy podróżni przybywający do Polski spoza Strefy Schengen będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na CIVID-19 PCR lub antygenowego, aby przekroczyć granicę Polski. Od uzyskania wyniku testu do momentu przekroczenia granicy Polski nie może minąć więcej niż 24 godziny. Zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku przestawienia wyniku testu. Więcej informacji na temat restrykcji dotyczących podróży można znaleźć na stronie internetowej polskiego rządu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

Uaktualnione informacje na temat restrykcji dotyczących zdrowia i przemieszczania się ogłoszone przez polski rząd:

 • Następujące zmiany zostaną wprowadzone 15 grudnia:
   • W kinach, teatrach, obiektach sportowych i religijnych obowiązuje 30% obłożenia.
   • W restauracjach, barach i hotelach obowiązuje 30% obłożenia.
   • Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów (ale status zaszczepienia należy potwierdzić certyfikatem COVID-19).
   • Klienci kin nie mogą spożywać posiłków ani pić podczas seansów.
   • Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 uczniowie szkół podstawowych i średnich przechodzą na zdalne nauczanie.
   • Przedszkola i żłobki funkcjonują normalnie.
   • Kluby i dyskoteki będą zamknięte do odwołania, wyjątek stanowi Sylwester. Tej nocy na imprezach może gromadzić się do 100 osób.

 

  • Nadal obowiązujące ograniczenia:
   • W galeriach handlowych, centrach fitness, siłowniach, galeriach sztuki i muzeach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.
   • Zajęcia sportowe mogą odbywać się z udziałem maksymalnie 250 uczestników.
   • W zgromadzeniach i uroczystościach w tym w weselach może uczestniczyć do 100 osób.
   • Maski nie są wymagane na zewnątrz (należy je zakładać w zamkniętych przestrzeniach publicznych i w transporcie publicznym).
   • Usta i nos muszą być zasłonięte maseczką materiałową lub medyczną. Przyłbice, półprzyłbice, szaliki i inne rodzaje masek nie mogą być zakładane zamiast maseczek materiałowych lub medycznych. Maseczki należy nosić we wszystkich zamkniętych obiektach publicznych i w transporcie publicznym.
   • Seniorzy, szczególnie osoby powyżej 70 roku życia, powinny ograniczyć przemieszczanie się w przestrzeni publicznej z wyjątkiem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału w obrzędach religijnych. Utworzono infolinię dla seniorów: +48 22 505 1111.
   • Wielu podróżnych przybywających do Polski musi poddać się 10-dniowej kwarantannie w przypadku przybycia ze Strefy Schengen lub 14-dniowej kwarantannie w przypadku przybycia spoza Strefy Schengen.

 

 • Więcej informacji oraz pełna lista obostrzeń znajduje się na stronie polskiego rządu poświęconej COVID-19.
 • Od dnia 17 lipca 2021 r. podróżni przybywający do Polski muszą przed przyjazdem wypełnić Elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home. Papierowy formularz lokalizacyjny można również otrzymać na pokładzie samolotu.
 • Władze ogłosiły, że policja będzie surowo monitorować przestrzeganie ograniczeń związanych z ochroną zdrowia i przemieszczaniem się. Za nieprzestrzeganie restrykcji można otrzymać mandat w wysokości do 30 tysięcy złotych.
 • Polski rząd ogłosił, że szczepionka na COVID-19 będzie zapewniona wszystkim osobom, które są w Polsce legalnymi rezydentami i są w wieku umożliwiającym otrzymanie zatwierdzonej szczepionki. Więcej informacji na ten temat oraz link do zarejestrowania swojego zainteresowania uzyskaniem szczepionki znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Rząd Stanów Zjednoczonych nie planuje dostarczania szczepionek na COVID-19 obywatelom amerykańskim przebywającym w Polsce.

 

Należy:

 • Odwiedzić stronę polskiego rządu z informacjami na temat restrykcji dotyczących podróżnych: https://www.gov.pl/web/koronawirus
 • Odwiedzić stronę AmbasadyInformacje związane z COVID-19.
 • Informacje na temat tego, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się COVID-19, znajdują się na stronie z rekomendacjami CDC.
 • Odwiedzić stronę COVID-19na travel.state.gov, aby znaleźć informacje dotyczące poszczególnych krajów.
 • Skontaktować się z liniami lotniczymi lub agencją podróży w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących ewentualnych wymogów związanych ze szczepieniem lub testowaniem w krajach tranzytowych.

 

Pomoc:

Ambasada USA w Warszawie
+48 22 504 2784 (w godzinach pracy)
+48 22 504 2000 (poza godzinami pracy sprawy nagłe dotyczące obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
ul. Piękna 12
00-539 Warszawa
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Konsulat Generalny, Kraków, Poland
ul. Stolarska 9
31-043 Krakow, Poland
+48 12 424 5100 (w godzinach pracy)
+48 601 483 348 (po godzinach pracy dla obywateli amerykańskich w nagłych przypadkach)
KrakowACS@state.gov
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/krakow/
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze.