Ostrzeżenie – Informacja dotycząca podróży dla obywateli amerykańskich, Ambasada Amerykańska Warszawa, Polska (24 marca 2020)

Ostrzeżenie – Informacja dotycząca podróży dla obywateli amerykańskich, Ambasada Amerykańska Warszawa, Polska (24 marca 2020)

Miejsce: Polska

Wydarzenie: 19 marca Departament wydał komunikat, w którym radzi obywatelom USA, aby unikali wszystkich międzynarodowych podróży w związku z globalnym zasięgiem COVID-19. Z krajów, gdzie komercyjny wyjazd jest możliwy, obywatele USA mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych powinni jak najszybciej wrócić do Stanów Zjednoczonych, chyba że są przygotowani, aby pozostać za granicą przez nieokreślony okres czasu. Obywatele amerykańscy powinni skorzystać z komercyjnych możliwości wyjazdu do USA, w krajach, w których transport działa. Obywatele USA, którzy zamierzają wrócić do Stanów Zjednoczonych powinni w porozumieniu z liniami lotniczymi zaplanować podróż tam, gdzie loty wciąż się odbywają. (Poniżej znajduje się informacja, jak wykupić bilety na loty czarterowe Polskich Linii Lotniczych LOT). Prosimy także, aby rejestrować się w Programie dla Przezornych Podróżnych STEP na stronie www.travel.state.gov. 

Czartery LOT-u: Polskie Linie Lotnicze LOT obsługują ograniczoną liczbę lotów czarterowych z Warszawy do Chicago. Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje, jak wykupić bilet na taki lot, proszę przysłać następujące informacje na adres: WarsawUSCitizen@state.gov.

Tytuł emaila: Evacuation Flight Information (WPISAĆ NAZWISKO)

W wiadomości należy podać:

•Pełne imię i nazwisko (tak jak widnieje w paszporcie)

•Dane kontaktowe, które możemy wykorzystać, aby skontaktować się z Państwem w chwili obecnej – aktualny numer telefonu i adres emailowy

•Data urodzenia (miesiąc/dzień/rok)

•Numer paszportu, jego data wydania i data ważności. Jeśli nie jest to paszport amerykański, także państwo, które go wydało. Prosimy także o podanie wszystkich członków najbliższej rodziny, którzy nie są obywatelami amerykańskimi i będą Państwu towarzyszyć:

•Proszę podać aktualne miejsce pobytu (miasto i państwo) oraz Państwa ewentualne szczególne potrzeby, na przykład potrzeby medyczne.

Wysyłając do nas powyższe dane, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy podali je firmie przewozowej w celu ułatwienia Państwu powrotu do USA.

Najnowsze informacje na temat dostępnych lotów PLL LOT znajdują się na stronie Ambasady Amerykańskiej COVID-19 Information https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/. 

Możliwe przedłużenie pobytu ponad dopuszczalny okres pobytu w strefie Schengen: Polskie władze poinformowały Ambasadę, że zdają sobie sprawę z tego, iż obecne ograniczenia w podróży mogą spowodować, że niektórzy obywatele amerykańscy pozostaną w Polsce po upływie dopuszczalnego okresu pobytu w ramach przepisów Schengen. Polskie władze pracują nad rozwiązaniem dla tej sytuacji.

Pomoc:

Ambasada USA w Warszawie
+48 22 504 2784 (w godzinach pracy)
+48 22 504 2000 (poza godzinami pracy sprawy nagłe dotyczące obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze