Ostrzeżenie – Informacja dotycząca podróży dla obywateli amerykańskich, Ambasada Amerykańska Warszawa, Polska (3 kwietnia 2020)

Ostrzeżenie – Informacja dotycząca podróży dla obywateli amerykańskich, Ambasada Amerykańska Warszawa, Polska (3 kwietnia 2020)

Miejsce: Polska

Wydarzenie: Lot 4 kwietnia Polskich Linii Lotniczych LOT jest ostatnim lotem z Polski do Stanów Zjednoczonych. Obywatele amerykańscy, którzy chcą natychmiast wrócić do Stanów Zjednoczonych powinni natychmiast wysłać email na adres WarsawUSCitizen@state.gov, aby uzyskać instrukcje, jak zarezerwować sobie miejsce, chyba że są przygotowani, aby pozostać za granicą przez nieokreślony okres czasu. Rząd Stanów Zjednoczonych w chwili obecnej nie przewiduje organizacji lotów repatriacyjnych z Polski.

Poniżej znajdują się informacje na temat rezerwacji ostatniego lotu do Chicago oraz uaktualnione informacje na temat przedłużenia przez polski rząd okresu pobytu w Polsce dla posiadaczy wiz.

Nalegamy także, aby rejestrować się w Programie dla Przezornych Podróżnych STEP na stronie step.state.gov, aby otrzymywać ostrzeżenia i umożliwić nam kontakt ze sobą w nagłym przypadku.

OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ – PROCEDURA REZERWACJI LOTU CZARTEROWEGO: Ambasada USA w Warszawie pomaga Polskim Liniom Lotniczym LOT w weryfikacji obywateli USA i stałych rezydentów USA, którzy chcą wrócić do Stanów Zjednoczonych lotem czarterowym oferowanym przez LOT z Warszawy do Chicago w sobotę 4 kwietnia.  Lot ten nie jest obsługiwany ani sponsorowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jego dostępność lub odwołanie są kontrolowane przez LOT. W obecnej chwili jest to jedyne bezpośrednie połączenie między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Rząd Stanów Zjednoczonych nie ewakuuje obywateli USA z Polski.

Ostatni lot czarterowy LOT-u z Warszawy do Chicago odbędzie się w sobotę 4 kwietnia.

Jest to ostatni lot do Stanów Zjednoczonych, zanim nie zostaną przywrócone loty komercyjne.

Aby zarezerwować jeden z tych lotów, MUSZĄ Państwo wysłać email na adres WarsawUSCitizen@state.gov z następującym tytułem: LOT Charter Information [Nazwisko]

W wiadomości powinny się znaleźć następujące informacje dotyczące KAŻDEGO podróżnego nawet małych dzieci:

 • Pełne imię i nazwisko (tak jak widnieje w paszporcie)
 • Dane kontaktowe, które możemy wykorzystać, aby skontaktować się z Państwem w chwili obecnej – aktualny numer telefonu i adres emailowy. Należy regularnie sprawdzać przychodzące połączenia telefoniczne oraz emaile, aby zarezerwować miejsce na jednym z tych lotów. Linie lotnicze mogą zadzwonić w każdej chwili, w tym bardzo wcześnie rano lub późno wieczorem, aby dokonać rezerwacji.
 • Data urodzenia (miesiąc/dzień/rok)
 • Numer paszportu, jego data wydania i data ważności. Jeśli nie jest to paszport amerykański, także państwo, które go wydało. Prosimy także o podanie wszystkich członków najbliższej rodziny, którzy nie są obywatelami amerykańskimi i będą Państwu towarzyszyć:
 • Proszę podać aktualne miejsce pobytu (miasto i państwo) oraz Państwa ewentualne szczególne potrzeby, na przykład potrzeby medyczne.

UWAGA: Dopóki LOT planuje loty czarterowe, Ambasada USA nie będzie organizowała lotów czarterowych, aby ewakuować obywateli USA z Polski. Wysyłając do nas powyższe dane, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy podali je firmie przewozowej w celu ułatwienia Państwu powrotu do USA.

INORMACJE NA TEMAT LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE: Przed boardingiem pasażerowie przechodzą kontrolę symptomów. Pasażerowie wykazujący jakiekolwiek symptomy, np. gorączkę, mogą nie zostać wpuszczeni na pokład. Restauracje i sklepy na lotnisku w Warszawie są zamknięte, a posiłek serwowany na pokładzie jest minimalny. Prosimy o rozważenie zabrania ze sobą na lotnisko własnych przekąsek.

INFORMACJE NA TEMAT LOTNISKA W CHICAGO: Mimo że obecna sytuacja ulega zmianom, otrzymaliśmy zgłoszenia, że po przybyciu do Chicago podróżni przechodzą kontrolę symptomów. Podróżni bez żadnych symptomów mogli przesiąść się na inne loty krajowe i byli poproszeni o pozostanie w izolacji w domu przez 14 dni. Podróżni wykazujący symptomy nie mogli przesiąść się na lot krajowy wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

STATUS W POLSCE: 2 kwietnia polski rząd ogłosił, że wizy, zgody na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę, które wygasłyby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, będą przedłużone na okres 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

JEŚLI CZUJĄ SIĘ PAŃSTWO CHORZY: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112.

Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals.

Więcej informacji na temat kroków podejmowanych przez polski rząd w reakcji na epidemię znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/coronavirus/. Na stronie tej można także znaleźć sugestie dotyczące zdrowia oraz wyjaśnienie ograniczeń w podróżowaniu i przemieszczaniu się, które wprowadził polski rząd.

Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.

UAKTUALNIENIE Z 2 KWIETNIA DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W PORUSZANIU SIĘ: 24 marca polskie władze ogłosiły nowe ograniczenia w przemieszczaniu się. 31 marca ograniczenia te zostały zaostrzone i weszły w życie 1 kwietnia. 1 kwietnia podano objaśnienia dotyczące ograniczeń. Wprowadzony został zakaz wszystkich publicznych zgromadzeń, imprez i spotkań, a miejsca rekreacji publicznej, takie jak parki, zostaną zamknięte. W miejscach publicznych zezwala się na przemieszczanie jedynie grup dwuosobowych z wyjątkiem rodzin (na przykład dwoje rodziców i dwoje dzieci może przemieszczać się wspólnie). Należy zachować dystans co najmniej dwóch metrów (ok. 6 stóp) z wyjątkiem przemieszczania się z małymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą wychodzić na zewnątrz bez rodzica lub dorosłego opiekuna. Transport publiczny działa, ale w ograniczonym zakresie. Liczba osób, która może przebywać w sklepach, które pozostają otwarte, a także na targach i bazarach, będzie bardzo ograniczona. Godziny 10:00-12:00 będą w sklepach zarezerwowane dla robienia zakupów przez osoby powyżej 65 roku życia. Kupujący będą musieli nosić jednorazowe rękawiczki. Od 2 kwietnia będą zamknięte hotele i hostele (ograniczenie nie dotyczy gości, którzy zameldowali się 31 marca lub wcześniej). Za nieprzestrzeganie ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń można otrzymać mandat w wysokości do 30.000 złotych.

Ograniczenia w przemieszczaniu się nie obejmują następujących czynności, pod warunkiem że spełnione są ograniczenia dotyczące ilości osób oraz dystansu między nimi:

– dojazdu do i z pracy,

– przemieszczania się w celu zakupów lub wykonywania usług związanych z wykonywaniem zawodu,

– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, takich jak zakupy produktów spożywczych lub leków (dla swojej rodziny lub innych osób przebywających w kwarantannie), wizyty u lekarza, zajęcie się bliskimi, wyprowadzanie psa. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że czynności takie jak bieganie, jazda na rowerze lub spacer są dozwolone. Podczas wszystkich tych czynności można się poruszać w grupie co najwyżej dwuosobowej i należy zachować między sobą co najmniej 2 metry odstępu (około 6 stóp),

– wydarzeń o charakterze religijnym, w których uczestniczy do pięciu osób, ale władze rekomendują, aby w nabożeństwach uczestniczyć za pośrednictwem Internetu, radia lub telewizji.

Wcześniej ogłoszone ograniczenia dotyczące szkół i centrów handlowych pozostają w mocy. Wszystkie duże centra handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Restauracje i bary pozostają zamknięte, mogą jedynie świadczyć usługi dostawcze i na wynos. Wszystkie centra rozrywki i kultury takie jak teatry i muzea oraz szkoły i uniwersytety pozostają zamknięte do odwołania.

OGRANICZENIA WE WJEŹDZIE DO POLSKI: 15 marca Polska wprowadziła surowe wymogi dotyczące przekraczania granicy. Wszyscy podróżni, którzy chcą wjechać do Polski podlegają 14-dniowej obowiązkowej kwarantannie.

Jedynie poniższe kategorie podróżnych mogą przybyć do Polski. Ambasada USA nie może nalegać, aby polskie władze wpuściły do Polski osobę z naruszeniem polskich przepisów.

 • Obywatele Polski
 • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
 • Obcokrajowcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
 • Osoby posiadające status dyplomatyczny i członkowie ich rodzin
 • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
 • Cudzoziemcy, którzy posiadają prawo do pracy
 • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
 • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej

Pomoc:

Ambasada USA w Warszawie
+48 22 504 2784 (w godzinach pracy)
+48 22 504 2000 (poza godzinami pracy sprawy nagłe dotyczące obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze