OŚWIADCZENIE AMBASADOR MOSBACHER

OŚWIADCZENIE AMBASADOR MOSBACHER Z OKAZJI 100-lecia NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POMIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ I STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI

W styczniu 1919 roku Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone Ameryki nawiązały stosunki dyplomatyczne. W dniu 2 maja 1919 roku, czyli cztery miesiące później, pierwszy amerykański wysłannik do polski, Hugh Gibson, przedstawił swoje listy uwierzytelniające Naczelnikowi Polskiego Państwa, Józefowi Piłsudskiemu. Pierwszy polski ambasador w Stanach Zjednoczonych, książę Kazimierz Lubomirski, złożył swoje listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych w dniu 15 maja 1920 roku.

To dobry moment, by oddać się refleksji nad heroicznym wkładem polskiego męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego i amerykańskiego prezydenckiego doradcy pułkownika Edwarda House’a, bez których mogłoby nie dojść do odzyskania przez Polskę niepodległości. Relacje te oraz więzi nawiązane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską po odrodzeniu polskiej państwowości wciąż stanowi dla nas inspirację.

Obchodząc w tym roku stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych, jesteśmy przekonani, że nasza przyjaźń i podzielane przez nas wartości demokratyczne przetrwają przynajmniej kolejne stulecie. Zachęcam wszystkich Polaków i Amerykanów do przyłączenia się do wspólnego świętowania sojuszu i przyjaźni pomiędzy naszymi dwoma wspaniałymi narodami.