Oświadczenie prezydenta w sprawie układu INF

Biuro sekretarza prasowego

1 lutego 2019

Oświadczenie prezydenta w sprawie układu INF

Rosja już nazbyt długo bezkarnie narusza układ INF, potajemnie rozbudowując i rozmieszczając zakazany system rakietowy, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszych sojuszników i wojsk amerykańskich za granicą.  Z dniem jutrzejszym Stany Zjednoczone zawieszają swoje zabowiązania w ramach układu INF i rozpoczynają 6-miesięczny proces wychodzenia z układu, o ile Rosja nie zacznie go przestrzegać i nie zniszczy naruszających ten układ rakiet, wyrzutni i towarzyszącego im sprzętu. Nasi sojusznicy w NATO w pełni nas popierają, rozumieją bowiem, jakim zagrożeniem jest nieprzestrzeganie układu ze strony Rosji oraz jakie ryzyko dla kontroli zbrojeń niesie ignorowanie przypadków naruszania traktatu.

Stany Zjednoczone przez ponad 30 lat w pełni przestrzegały zapisów traktatu, nie możemy jednak nadal ograniczać się jego postanowieniami, podczas gdy postępowanie Rosji jest zaprzeczeniem traktatu. Nie możemy być jedynym krajem na świecie, który jest jednostronnie związany takim czy innym traktatem.  Będziemy kontynuować pracę nad opcjami naszej militarnej odpowiedzi i będziemy współpracować z NATO oraz innymi naszymi sojusznikami i partnerami w celu niedopuszczenia, by Rosja w wyniku łamiącego prawo postępowania zyskała militarną przewagę.

Administracja, którą kieruję, jest nadal zdecydowana przestrzegać skutecznych mechanizmów kontroli zbrojeń, które umacniają bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, sojuszników i krajów partnerskich, które jest zarazem weryfikowalne i wykonalne oraz obejmuje partnerów wypełniających swoje zobowiązania.  Aby kontrola zbrojeń mogła się skutecznie przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa narodowego, wszystkie strony muszą sumiennie wypełniać swe zobowiązania. Jesteśmy gotowi podjąć z Rosją negocjacje w sprawie kontroli zbrojeń, które spełniają te kryteria, a z chwilą pomyślnego zakończenia negocjacji pracować nad doskonaleniem relacji w obszarach gospodarczych, handlowych, politycznych i wojskowych.  Byłaby to doskonała wiadomość dla Rosji i Stanów Zjednoczonych oraz dla całego świata.