Oświadczenie strony amerykańskiej na szczycie COP24 w Katowicach

12 grudnia 2018 

wygłoszone przez Judith Garber, pierwszego zastępcę asystenta sekretarza stanu w Biurze ds. Oceanów, Środowiska Międzynarodowego i Nauki w Departamencie Stanu

Panie przewodniczący, ekscelencje, szanowni delegaci! Cieszę się, że jestem tu dziś obecna i pragnę wyrazić wdzięczność polskim gospodarzom za gościnność, doskonałe przygotowanie i przewodniczenie.

Stany Zjednoczone popierają zrównoważone podejście, które promuje rozwój gospodarczy, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne i chroni środowisko.

Rejestr osiągnięć i przywództwa USA jest oczywisty: od 2015 roku zmniejszyliśmy o 14 proc. emisję dwutlenku węgla związaną z wytwarzaniem energii, podczas gdy nasza gospodarka odnotowała wzrost o ponad 19 proc.

Jak prezydent Trump oznajmił w ubiegłym roku, Stany Zjednoczone zamierzają wycofać się z porozumienia paryskiego, pozbawionego zapisów korzystniejszych dla narodu amerykańskiego. Stwierdził również wyraźnie, że Stany Zjednoczone będą nadal liderem w zakresie czystej energii, innowacyjności i zmniejszania emisji.  Zgodnie z naszą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, „Stany Zjednoczone pozostaną globalnym liderem pod względem redukcji tradycyjnych zanieczyszczeń i gazu cieplarnianego, jednocześnie rozwijając gospodarkę. Osiągnięcie mogące służyć za wzór innym krajom jest pochodną innowacyjności, przełomowych technologii i efektywnego wykorzystywania energii, nie zaś uciążliwych przepisów”.

Dyskusja o globalnym klimacie musi brać pod uwagę nie tylko aspiracje, ale też realia dnia dzisiejszego. Stanowisko USA obejmuje realia globalnego miksu energetycznego i wykorzystanie wszystkich źródeł energii i technologii przy dbałości o ich czystość i efektywność, a więc m.in. paliwa kopalne, energetykę jądrową oraz odnawialne źródła energii.

Tak zróżnicowany pakiet energetyczny jest możliwy dzięki wczesnym pracom badawczo-rozwojowym oraz wkładu sektora prywatnego w zakresie finansowania i innowacyjności.

Jedna czwarta redukcji emisji CO2 w energetyce USA to efekt wykorzystania gazu ziemnego. A bum na naszym rynku gazu ziemnego to rezultat wieloletnich inwestycji w innowacyjność i badania. General Electric, National Laboratories oraz amerykańscy przedsiębiorcy mieli swą rolę w doskonaleniu technik wydobywczych, które przyniosły rewolucję na rynku gazowym w USA.

Prace badawczo-rozwojowe i nabyte doświadczenie pozwalają obniżać koszt technologii usuwania, wykorzystania i składowania CO2, w skrócie CCUS.  Jedna węglowo-gazowa elektrownia w Teksasie wychwytuje ponad 90 proc. emisji gazowych z kominów.  CCUS zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy oraz chroni środowisko.

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie w energetyce jądrowej. Dzięki znaczącym inwestycjom Departamentu Energii oraz sektora prywatnego pierwsze małe reaktory modułowe wejdą do użytku w połowie lat 20. naszego wieku. Jest to bardziej elastyczne, skalowalne i łatwiejsze do finansowania rozwiązanie, umożliwiające zasilanie odległych obszarów i mikrosieci energetycznych.

W 2017 roku Stany Zjednoczone wyeksportowały więcej zaawansowanych technologii energetycznych niż jakikolwiek inny kraj świata.  USA to również największy na świecie producent ropy naftowej i gazu oraz drugi pod względem produkcji energii odnawialnej.

W 2018 roku USA ogłosiły nowe nakłady na prace badawczo-rozwojowe w zakresie energetyki jądrowej, słonecznej, morskiej i energetyki bazującej na paliwach kopalnych. Odnotowujemy duży postęp w budowie tzw. sieci inteligentnych, w rozwoju technologii składowania, w energetyce wiatrowej i wodnej.

Podsumowując, Stany Zjednoczone będą nadal działać na rzecz zachęcania krajów partnerskich i sojuszników do zmniejszania emisji, przystosowywania się do zmian klimatu i reagowania na klęski żywiołowe. Wspólnie z innymi krajami będziemy też rozwijać i wprowadzać szereg nowych technologii, jednocześnie rozwijając gospodarkę, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne i chroniąc środowisko.

Dziękuję za uwagę.