Oświadczenie Sekretarza Stanu w sprawie Krymu

Sekretarz Stanu Michael R. Pompeo
Waszyngton, 25 lipca 2018

Dokonując inwazji na Ukrainę w 2014 roku i podejmując próbę aneksji Krymu, Rosja dążyła do podważenia fundamentalnej międzynarodowej zasady wyznawanej przez demokratyczne państwa, która stanowi, że żaden kraj nie może siłą zmieniać granic innego kraju.  Kraje świata, w tym również Rosja, przyjęły tę zasadę w Karcie Narodów Zjednoczonych, deklarując powstrzymywanie się od groźby użycia siły lub użycia siły przeciwko nienaruszalności terytorialnej bądź niezależności politycznej jakiegokolwiek kraju. Ta podstawowa zasada, potwierdzona w Akcie końcowym z Helsinek, stanowi jeden z fundamentów naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Podobnie jak to uczyniliśmy w deklaracji Wellesa z 1940, Stany Zjednoczone potwierdzają swą politykę odrzucenia roszczeń Kremla do suwerenności nad terytorium przejętym siłą i z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Wspólnie z sojusznikami, partnerami i społecznością międzynarodową Stany Zjednoczone odrzucają rosyjską próbę aneksji Krymu i deklarują utrzymanie tego stanowiska do czasu przywrócenia nienaruszalności terytorialnej Ukrainy.

Stany Zjednoczone wzywają Rosję do poszanowania zasad, jakie według zapewnień jej samej od dawna przestrzega, i do zakończenia okupacji Krymu. Dążąc jako państwa demokratyczne do budowy wolnego, sprawiedliwego i cieszącego się dobrobytem świata, musimy dotrzymać zobowiązania do przestrzegania międzynarodowej zasady równej suwerenności i poszanowania dla nienaruszalności terytorialnej innych państw. Rosja przez swe działania postępuje w sposób niegodny wielkiego narodu i sama wybrała izolację ze społeczności międzynarodowej.