Oświadczenie Prezydenta Obamy nt. Światowego Dnia Uchodźcy 2016

Oświadczenie prezydenta (fragmenty)

Obchodzony dziś Światowy Dzień Uchodźcy to sposobność, by dostrzec wyzwania i trudy, jakimi uchodźcy muszą stawiać czoło. Doceniamy ich odwagę i niezłomność w obliczu rozlicznych przeszkód i pragniemy podkreślić ich wieloraki, cenny wkład w życie naszego narodu.

Ze swej strony Stany Zjednoczone udzielają uchodźcom pomocy humanitarnej w większym zakresie niż jakikolwiek inny kraj. Realizujemy największy na świecie program przesiedleńczy dla uchodźców i współfinansujemy programy zapewniające uchodźcom żywność, wodę, dach nad głowę i opiekę medyczną. Walczymy też o ich prawo do bezpieczeństwa i godności oraz stałego źródła utrzymania.

Dziś obejmujemy swą pamięcią uchodźców na całym świecie, podkreślając ich siłę ducha i niezłomność. Pamiętamy też o poświęceniu wszystkich tych, którzy ich wspierają w trudach podróży oraz po dotarciu do celu.  Niesienie uchodźcom pomocy i ochrony to część naszych narodowych dziejów. Będziemy nadal działać na rzecz zmniejszenia cierpień uchodźców za granicą oraz będziemy witać ich u siebie, albowiem taka postawa jest odzwierciedleniem naszych amerykańskich wartości i najlepszych narodowych tradycji a zrazem ubogaca nas jako społeczeństwo i umacnia nasze zbiorowe bezpieczeństwo.