Otwarcie mostu and Cieśniną Kerczeńską na Krymie

Rzeczniczka Departamentu Stanu

Heather Nauert
Waszyngton, 15 maja 2018

Stany Zjednoczone potępiają budowę przez Rosję częściowo już otwartego mostu nad Cieśniną Kerczeńską między Rosją a okupowanym Krymem, przeprowadzoną bez zgody rządu ukraińskiego.  Krym jest częścią Ukrainy.  Budowa mostu jest kolejnym dowodem nieustającej gotowości Rosji do łamania prawa międzynarodowego.

Most stanowi nie tylko próbę umocnienia nieprawomocnego zajęcia i okupacji Krymu przez Rosję, ale jest też przeszkodą dla żeglugi, ogranicza bowiem wielkość jednostek mogących przepływać przez Cieśninę Kerczeńską, jedyny szlak prowadzący do ukraińskich wód terytorialnych Morza Azowskiego.  Wzywamy Rosję do nieograniczania swobody tej żeglugi.

Stany Zjednoczone objęły sankcjami wiele osób i podmiotów zaangażowanych w ten projekt.  Te oraz inne sankcje związane z Krymem pozostaną w mocy tak długo, aż Rosja zwróci Ukrainie kontrolę nad półwyspem.

Kolejny raz potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz przypominamy, że społeczność międzynarodowa dała wyraz temu zaangażowaniu w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji nr 68/262