Konsul Generalny w Krakowie B. Bix Aliu

B. Bix Aliu , Konsul Generalny

Konsul generalny B. Bix Aliu pracował wcześniej jako dyplomata w Polsce na stanowisku wicekonsula i zastępcy szefa działu Prasy i Kultury w Ambasadzie USA w Warszawie. W sierpniu 2018 roku powrócił do Polski,  aby objąć stanowisko konsula generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.  Przed powtórnym przyjazdem do Polski pełnił funkcję Zastępcy Ambasadora w Ambasadzie USA w Czarnogórze, gdzie często pełnił obowiązki Charge d’Affaires ad interim.

Zawodowy dyplomata wysokiej rangi Zagranicznej Służby Dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w stopniu Radcy, Bix Aliu rozpoczął służbę dyplomatyczną w Macedonii gdzie był zaangażowany w działania Międzynarodowej Konferencji ws. Rozwiązania Kryzysu Kosowskiego na zamku Rambouillet pod Paryżem jako członek delegacji Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych do Kosowa.

Następnie Bix Aliu został oddelegowany do Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach Stypendium Kongresu im. Pearsona i pracował jako Doradca Specjalny Przedstawiciela Kongresu Drugiego Dystryktu Kongresu Stanu Virginia. Ponadto, pracował w Narodowym Centrum Szkoleniowym Spraw Zagranicznych Departamentu Stanu gdzie pomagał kształtować nowe pokolenie Zagranicznej Służby Dyplomatycznej  Stanów Zjednoczonych. Bix Aliu reprezentował interesy USA w Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Polsce oraz Emiratach Arabskich.

Był wielokrotnie nagradzany przez Departament Stanu w tym, między innymi, sześcioma  Najwyższymi Nagrodami Honorowymi (Superior Honor Award)  i sześcioma Nagrodami Honorowymi za Szczególne Zasługi (Meritorious Honor Award). Został wybrany członkiem klasy inaugurującej Stypendium Colina Powella dla wybitnych dyplomatów Zagranicznej Służby Dyplomatycznej USA, którzy posiadają inspirujące innych umiejętności wysokiej skuteczności i przewodzenia. W 2008 roku lokalna społeczność albańsko-amerykańska w Chicago wybrału Bixa Aliu „Osobowością Roku”. Natomiast w 2014 roku znalazł się na liście najważniejszych 150-ciu albańsko-amerykańskich historii o sukcesie.

Urodzony w Chicagolandzie, Bix Aliu posiada stopień doktora medycyny Uniwersytetu Medycznego w Kosowie oraz tytuł magistra Studiów Strategicznych Uniwersytetu Wojennego Armii  USA. Mówi płynnie, między innymi,  po albańsku, czarnogórsku, macedońsku, serbsku i polsku.  Bix jest żonaty i ma dwoje dzieci.