Konsul Generalny w Krakowie Patrick T. Slowinski

Patrick T. Slowinski

Patrick T. Slowinski powrócił do Polski, aby objąć stanowisko konsula generalnego w sierpniu 2019 roku. Poprzednio pracował w Polsce na stanowisku wicekonsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Bezpośrednio przed przyjazdem do Polski pracował jako Zastępca Radcy ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Jako zawodowy dyplomata Zagranicznej Służby Dyplomatycznej, reprezentował interesy Stanów Zjednoczonych za granicą w takich państwach jak Polska, Ukraina, Turkmenistan, Afganistan oraz Rosja.

Pracował również w Waszyngtonie jako Specjalista ds. Polski w Biurze Europy Środkowej Departamentu Stanu. Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie polityki energetycznej. Pracował jako starszy dyplomata  ds. Energii na Eurazję w Biurze ds. Zasobów Energetycznych Departamentu Stanu.

Ponadto, Patrick Slowinski reprezentował interesy handlowe Stanów Zjednoczonych jako dyplomata oraz na stanowisku Dyrektora na Azję Środkową i Południową w Dziale Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych Biura Wykonawczego Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Patrick Slowinski otrzymał wiele nagród Departamentu Stanu, łącznie z Najwyższymi Nagrodami Honorowymi (Superior Honor Awards)  jak również Nagrodami za Szczególne Zasługi (Meritorious Honor Awards). Otrzymał również nagrody w postaci awansów za szczególne zasługi oraz Nagrodę za Zasługi w Narodowym Eksporcie za rynkowe, ekonomiczne oraz handlowe osiągnięcia w Azji Środkowej.

Urodzony w Milwaukee w Stanie Wisconsin, Patrick Slowinski otrzymał tytuł doktora w dziedzinie edukacji na Brigham Young University oraz ukończył studia podyplomowe na Kansas State University. Mówi biegle po francusku, polsku, rosyjsku oraz ukraińsku. Patrick Slowinski ma czworo dzieci.