Konsul Generalna w Krakowie Erin Nickerson

Konsul Generalna w Krakowie Erin Nickerson

Erin Nickerson pełni funkcję konsul generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie od sierpnia 2022 roku. Jako przedstawicielka amerykańskiej służby dyplomatycznej od 2002 roku pracowała w Bangkoku, Rzymie, Kabulu, Tegucigalpie i Warszawie. Pełniła również funkcję ekonomistki w misji USAID w Dhace. Erin Nickerson pracowała także w Waszyngtonie w Centrum Operacyjnym Sekretariatu Wykonawczego oraz w Biurze ds. Europejskich i Euroazjatyckich. Erin ukończyła z wyróżnieniem NDU’s Eisenhower School, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz strategii zasobowych. W 2021 roku otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów Logistyki, a w 2011 roku nagrodę sekretarza stanu za innowacyjność. Erin Nickerson posiada również dyplomy London School of Economics i University of Colorado at Boulder. Mówi po polsku, hiszpańsku i włosku. Erin Nickerson przyjechała do Polski z mężem i synem.