Konsul Generalny Jaime Loda (p.o.)

Jaime Loda zajmuje stanowisko drugiego sekretarza w Ambasadzie USA. Przed przyjazdem do Warszawy w październiku 2019 r., Jaime Loda pełniła funkcję oficera konsularnego w placówce w Akrze (Ghana). Przed podjęciem pracy w Departamencie Stanu pracowała jako prawnik, reprezentując dużych klientów korporacyjnych w sporach biznesowych i upadłościowych, a także pracowała nad sprawami z zakresu prawa rodzinnego i imigracyjnego. Jaime pochodzi z Connecticut i mieszkała w Nowym Jorku, Michigan, Massachusetts, Ghanie i na Ukrainie, gdzie w latach 2002-2004 była wolontariuszką Korpusu Pokoju. Jaime Loda jest absolwentką New York University College of Arts and Sciences oraz uzyskała tytuł magistra prawa w University of Michigan Law School.