Zastępca Szefa Misji Eric F. Green

Eric F. Green przybył do Polski w lipcu 2018 r. i zajmuje stanowisko zastępcy szefa misji (zastępcy ambasadora). Jest zawodowym dyplomatą amerykańskiej służby zagranicznej wysokiego szczebla.

Przed przyjazdem do Polski był dyrektorem sekcji ds. Rosji w biurze ds. Europy i Eurazji w Departamencie Stanu. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora sekcji ds. polityki, planowania i koordynacji w biurze ds. międzynarodowej walki z narkotykami. Inne z wcześniej zajmowanych stanowisk to między innymi: zastępca szefa misji w Reykjaviku w Islandii; minister-radca ds. politycznych w ambasadzie USA w Moskwie; szef sekcji politycznej w konsulacie USA w Adanie w Turcji; szef gabinetu w biurze planowania przy sekretarzu stanu. Ponadto przez pięć lat pomagał w wypracowaniu i realizacji procesu pokojowego w Irlandii Północnej, podróżując w tym celu między Waszyngtonem a Belfastem. Lista placówek zagranicznych, w których pracował obejmuje również Kijów oraz Manilę, stolicę Filipin. Do służby dyplomatycznej wstąpił w 1990 roku.

Eric Green uzyskał licencjat w Grinnell College oraz stopień magistra w zakresie stosunków międzynarodowych na Yale University.  Wraz z żoną Ericą z domu Jacobs mają dwoje dzieci, Rebeccę i Milesa.