Oficjalne raporty

Więcej informacji poświęconych Polsce można znaleźć na stronie Departamentu Stanu oraz w innych źródłach. Poniżej wybrane przykłady:

Zgodnie z postanowieniem Kongresu, Departament Stanu publikuje każdego roku raport nt. przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Raport uwzględnia uznawane na całym świecie prawa człowieka, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, m.in. prawa jednostki, prawa obywatelskie, polityczne i prawa pracownika.