Chargé d’Affaires, a.i. B. Bix Aliu

B. Bix Aliu, Chargé d’Affaires, a.i., Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

B. Bix Aliu sprawuje obecnie funkcję Chargé d’Affaires, a.i. w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Bix wrócił do Warszawy na stanowisko zastępcy szefa misji (wiceambasadora) w czerwcu 2019 roku.  Szesnaście lat temu pracował w Ambasadzie USA w Warszawie na stanowisku wicekonsula i zastępcy attaché kulturalnego w Ambasadzie.  Zanim otrzymał nominację na stanowisko zastępcy szefa misji, Bix pełnił funkcję konsula generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Jako zawodowy dyplomata wysokiej rangi Zagranicznej Służby Dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych, Bix rozpoczął służbę dyplomatyczną w Macedonii, gdzie był zaangażowany w działania Międzynarodowej Konferencji ds. Rozwiązania Kryzysu Kosowskiego na zamku Rambouillet pod Paryżem jako członek delegacji Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych do Kosowa.

W trakcie swojej kariery dyplomatycznej, Bix został oddelegowany do Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach Stypendium Kongresu im. Pearsona i pracował jako Doradca Specjalny Przedstawiciela Kongresu Drugiego Dystryktu Kongresu Stanu Virginia.  Pracował ponadto w Narodowym Centrum Szkoleniowym Spraw Zagranicznych Departamentu Stanu, gdzie pomagał kształcić przedstawicieli nowego pokolenia Zagranicznej Służby Dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych.  Przed powtórnym przyjazdem do Polski pełnił funkcję zastępcy ambasadora w Ambasadzie USA w Czarnogórze, gdzie często sprawował obowiązki Chargé d’Affaires, a.i. Bix reprezentował interesy Stanów Zjednoczonych w Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Polsce oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Bix był wielokrotnie nagradzany przez Departament Stanu. Otrzymał, między innymi, siedem Najwyższych Nagród Honorowych (Superior Honor Award) i sześć Nagród Honorowych za Szczególne Zasługi (Meritorious Honor Award) oraz Nagrody dla Personelu Wyższego Szczebla (Senior Foreign Service Performance Award). Został wybrany członkiem klasy inaugurującej Stypendium Colina Powella dla wybitnych dyplomatów Zagranicznej Służby Dyplomatycznej USA, którzy legitymują się umiejętnościami przywódczymi.  W 2008 roku lokalna społeczność albańsko-amerykańska w Chicago wybrała Bixa „Osobowością Roku”.  Natomiast w 2014 roku znalazł się on na liście 150-ciu osób wyróżnionych spośród przedstawicieli albańsko-amerykańskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych.  W 2019 roku, prezydent Krakowa udekorował Bixa medalem Honoris Gratia, za znaczący wkład w pogłębianie więzi ekonomicznych i kulturalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Krakowem.

Urodzony na terenie obszaru metropolitalnego Chicago, Bix posiada stopień magistra medycyny Uniwersytetu Medycznego w Kosowie oraz tytuł magistra Studiów Strategicznych Uniwersytetu Wojennego Armii USA.  Mówi biegle, między innymi, po albańsku, czarnogórsku, macedońsku, serbsku i polsku.  Bix jest żonaty i ma dwoje dzieci.