Polityka i Historia

Ustanowienie relacji dyplomatycznych i amerykańskie poselstwo w Warszawie, 1919 rok.
Nawiązanie relacji dyplomatycznych i otwarcie amerykańskiego poselstwa w Warszawie miało miejsce 2 maja 1919 roku. Tego dnia Hugh S. Gibson, pierwszy przedstawiciel USA w Polsce, złożył listy uwierzytelniające.

Podniesienie rangi poselstwa do statusu ambasady, 1930 rok.
Alexander P. Moore został mianowany pierwszym ambasadorem USA w Polsce 31 stycznia 1930 roku, zmarł jednak jeszcze przed zaprzysiężeniem. Na to stanowisko został mianowany 8 marca 1930 roku John N. Willys; 24 maja złożył listy uwierzytelniające i sprawował urząd do 30 maja 1932 roku.

Przeniesienie ambasady USA z Warszawy do Paryża, 1939 rok.
Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z napaścią Niemiec nazistowskich na Polskę. Ambasador Anthony J. Drexel Biddle junior wyjechał z Warszawy 5 września, udając się śladem rządu polskiego do Francji (wrzesień 1939-czerwiec 1940).

Przeniesienie ambasady USA z Paryża do Londynu, 1940 rok.
Kiedy w czerwcu 1940 roku Francja poddała się państwom Osi, polski rząd na uchodźstwie przeniósł się z Paryża do Londynu, a wraz z nim przeniósł się ambasador USA w Polsce Anthony J. Drexel Biddle junior. Biddle był również akredytowany przy rządach na uchodźstwie innych krajów (Belgia, Czechosłowacja, Grecja, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Jugosławia), które miały swą siedzibę w Londynie. Biddle wyjechał z Londyniu 1 grudnia 1943 roku.

Zakończenie pracy misji USA przy rządzie polskim w Londynie, 1945 roku.
W dn. 5 lipca 1945 roku nastąpiło zakończenie pracy misji USA przy rządzie polskim w Londynie.

Ponowne otwarcie ambasady USA w Warszawie, 1945 rok.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, 31 lipca 1945 roku Stany Zjednoczone ponownie otwarły ambasadę USA w Warszawie. Ambasador Arthur Bliss Lane, mianowany na to stanowisko 21 września 1944 roku, złożył listy uwierzytelniające 4 sierpnia 1945 roku. Pełnił swą misję do 24 lutego 1947 roku.

Więcej nt. relacji polsko-amerykańskich na stronie Departamentu Stanu: A Guide to the United States and Poland’s Relations Since 1776