Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych

Vice President Mike PenceMichael R. Pence przyszedł na świat w Columbus w stanie Indiana 7 czerwca 1959 roku jako jedno z sześciorga dzieci Edwarda i Nancy Pence. Jako mały chłopiec na przykładzie własnej rodziny widział, jak Amerykańskie Marzenie staje się rzeczywistością. Dziadek Michaela Pence’a jako 17-latek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i wraz z całą rodziną osiadł na Środkowym Zachodzie. Przyszły wiceprezydent był świadkiem, jak oboje rodzice wspólnie zabiegają o to, co w życiu najważniejsze – rodzina, firma, dobre imię. Obserwując na co dzień ich starania o rozwój rodzinnego biznesu – był to sklepik z żywnością w rodzimym miasteczku w Indianie, nauczył się doceniać pracę, wiarę i wartości rodzinne.

Przyszły wiceprezydent rozpoczął naukę w Hanover College, zakończoną w 1981 roku tytułem licencjackim z historii. Wtedy też umocnił się w wierze chrześcijańskiej, która do dziś pozostaje siłą napędową w jego życiu. Następnie podjął studia na wydziale prawa w Indiana University, gdzie poznał miłość swego życia, Karen Pence.

Po ukończeniu studiów podjął praktykę prawniczą, kierując zarazem Indiana Policy Review Foundation; zaczął też prowadzić program radiowy The Mike Pence Show oraz cotygodniowy program telewizyjny dla widzów w Indianie. Na świat przyszło troje jego dzieci: Michael, Charlotte i Audrey.

Wychowany w Indianie, mając wokół siebie pozytywne wzorce w osobach porządnych i pracowitych mieszkańców tego stanu, czuł potrzebę odwdzięczenia się stanowi i ojczyźnie za wszystko, co otrzymał. W 2000 roku podjął zwieńczone sukcesem starania o miejsce w Kongresie i w wieku 40 lat został wybrany do Izby Reprezentantów.

Wolą mieszkańców Wschodniej i Środkowej Indiany był sześciokrotnie wybierany do Kongresu. Na Capitol Hill dał się poznać jako orędownik ograniczonej władzy, odpowiedzialnej polityki finansowej, rozwoju gospodarczego, możliwości edukacyjnych i amerykańskiej konstytucji. Koledzy szybko docenili zdolności przywódcze Pence’a i jednogłośnie wybrali go na przewodniczącego Republikańskiej Komisji Studyjnej w Izbie Reprezentantów oraz na przewodniczącego Konferencji Republikańskiej w Izbie Reprezentantów. Na tych stanowiskach przyczynił się do ograniczenia wpływów władzy a zarazem większej jej efektywności, redukcji wydatków oraz przywrócenia kompetencji władzom stanowym i lokalnym.

W 2013 roku został wybrany 50. z kolei gubernatorem stanu Indiana. Wniósł do tamtejszej legislatury stanowej tę samą filozofię ograniczania władzy i obniżania podatków. Jako gubernator wprowadził największe cięcia podatkowe w historii stanu, obniżając stawki podatku dochodowego, podatku od nieruchomości dla prowadzących własną działalność gospodarczą oraz podatku dochodowego od osób prawnych; celem zmian było zwiększenie konkurencyjności stanu Indiana, przyciągnięcie nowych inwestycji i stworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. Dzięki tym decyzjom już w pierwszych czterech latach urzędowania ówczesnego gubernatora Pence’a stanowe bezrobocie spadło o połowę, pod koniec zaś jego kadencji liczba zatrudnionych osiągnęła najwyższy poziom w dwóchsetletniej historii stanu.

Jako gubernator Indiany zwiększył nakłady na szkolnictwo, poszerzył możliwość wyboru szkoły oraz stworzył pierwszy, w całości finansowany przez władze stanu, program edukacji przedszkolnej. Dzięki jego staraniom program wyboru zawodu i edukacja techniczna zyskały rangę priorytetu w każdej szkole średniej. Za jego kadencji stan Indiana, który za sprawą licznie przecinających się tam tras komunikacyjnych zyskał przydomek „The Crossroads of America”, zainwestował ponad 800 mln dol. w budowę nowych dróg i mostów. Mimo rekordowych obniżek podatków i nowych nakładów inwestycyjnych na drogi i szkoły, stan utrzymał odpowiedzialną politykę podatkową dzięki współpracy przyszłego wiceprezydenta z członkami stanowego Zgromadzenia Ogólnego, co zaowocowało uchwaleniem dwóch dobrze zbilansowanych budżetów, które z kolei przyczyniły się do utrzymania dużych rezerw finansowych i zdolności kredytowej na poziomie AAA, budząc zazdrość w całym kraju.

Sukcesy stanu Indiana pod rządami gubernatora Pence’a, jego doświadczenie w pracy ustawodawczej i wykonawczej oraz przywiązanie do wartości rodzinnych – wszystko to sprawiło, że w lipcu 2016 roku prezydent Donald Trump ogłosił Mike Pence’a kandydatem na wiceprezydenta. W dn. 8 listopada 2016 roku wyborcy amerykańscy wskazali na nich jako zwycięzców. Prezydent Donald Trump i wiceprezydent Mike Pence rozpoczęli urzędowanie 20 stycznia 2017 roku.

Jak wiceprezydent Mike Pence sam podkreśla, pozostaje niezmiennie wdzięczny za bożą łaskę, miłość i wsparcie rodziny oraz dobrodziejstwa wolności, przynależne każdemu Amerykaninowi z tytułu urodzenia. We współpracy z wszystkimi rodakami chce dążyć do celu, jakim jest uczynienie Ameryki na powrót wielką.

Źródło: whitehouse.gov