10. rocznica programu PAFF Leaders IVLP on demand

Na przyjęciu organizowanym z okazji 10. rocznicy liderów PAFW, która odbyła się w rezydencji ambasadora, pan ambasador stwierdził, że „jako najwybitniejsi Polacy, wzięliście udział w jednym z najbardziej prestiżowych programów wymian międzynarodowych, który wyznacza ścieżkę lepszego jutra.”

Od powstania, program umożliwił wysłanie ponad 100 liderów z całej Polski do Stanów Zjednoczonych oraz stworzył sieć liderów zaangażowanych w sprawy lokalne. Program obchodzi 10. rocznicę pomyślnej kooperacji pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Szkołą Liderów. Program wymiany jest częścią Międzynarodowego Programu Liderów nadzorowanego przed Departament Stanu USA, który wspiera  lokalnych aktywistów zaangażowanych w tematykę społeczeństwa obywatelskiego, kultury oraz środowiska.

Uczestnicy biorący udział w programie pochodzą z samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz tych związanych z edukacją. Program znacząco przyczynił się do rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnił porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

Zarówno ambasador Paul Jones, jak i ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zachęcają absolwentów do pozostania aktywnymi, dzielenia się doświadczeniem zdobytym w Stanach Zjednoczonych ze współpracownikami, rodziną oraz przyjaciółmi oraz do pozostania mentorami. Kontakty nawiązane przez absolwentów w Stanach Zjednoczonych stanowią fundament bliskiej wspólpracy między dwoma państwami.

Grupa liderów jest częścią stale rosnącej liczby ponad 4000 absolwentów, którzy brali udział w wymianach organizowanych przez rząd amerykański. Ta liczba obejmuje między innymi absolwentów Programu Fulbrighta i najmłodszych absolwentów, którzy byli częścią programu Future Leaders Exchange – FLEX.