Stany Zjednoczone przekazują Polsce utracone dzieło sztuki

Ambasador Paul Jones i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas uroczystości przekazania obrazu pt. "Ulica wraz z ruiną zamku”.

29 listopada br. ambasador Paul Jones oraz przedstawiciele Federalnego Biura Śledczego przekazali ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu utracony w czasie wojny obraz „Ulica wraz z ruiną zamku” pędzla Roberta Śliwińskiego (1840-1902). Pochodzący z końca XIX wieku obraz został odnaleziony na początku 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, a następnie — przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — zwrócony Polsce. Obraz to kolejny ze zrabowanych w czasie wojny dzieł sztuki, które Stany Zjednoczone przekazały Polsce w ostatnich latach. W wywiadach dla polskich mediów oraz w rozmowie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim, ambasador USA Paul Jones zwrócił uwagę na doskonałą współpracę, która umożliwiła odzyskanie obrazu. Powiedział między innymi: „Zwroty te są świadectwem znakomitej współpracy między stosownymi służbami Polski i Stanów Zjednoczonych oraz szacunku Stanów Zjednoczonych dla dziedzictwa narodowego Polski”.