Przesłanie prezydenta z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski

2 czerwca 2019

W dniu dzisiejszym przypada 40. rocznica historycznej mszy odprawionej przez św. Jana Pawła II w Warszawie 2 czerwca 1979 roku na rozpoczęcie 9-dniowej wizyty, która zmieniła bieg historii.  Kiedy wspominamy wieloletnią walkę polskiego narodu z komunizmem, mamy świadomość tego, że miliony ludzi cieszą się dziś wolnością właśnie za przyczyną św. Jana Pawła II i Jego niezwykłego życia jako ucznia Jezusa Chrystusa oraz obrońcy godności człowieka i wolności religijnej.

W homilii wygłoszonej przed 40 laty św. Jan Paweł II zawarł mocne przesłanie nadziei skierowane do tłumów zgromadzonych w Warszawie oraz do mieszkańców całej Polski jak i całego świata.  Jego słowa stanowiły dumną odpowiedź na represje komunizmu w Polsce i innych krajach Europy.  Serca milionów ludzi napełnił odwagą do zabiegania o lepsze życie w wolności.

Świętując dziś ten historyczny moment, zarazem potwierdzamy naszą gotowość do dalszych działań na rzecz zwycięstwa wolności.  Stany Zjednoczone wraz ze swymi sprzymierzańcami występują wspólnie przeciwko okowom komunizmu, by nieść światu wolność i dobrobyt.

Melania wraz ze mną wspomina postać św. Jana Pawła II i jego poruszające przesłanie, które umocniło ducha polskiego narodu i ostatecznie przyczyniło się do obalenia żelaznej kurtyny komunizmu w Europie.  Starajmy się nadal czerpać siłę z Jego słów i apelu do okazywania nieograniczonego miłosierdzia, przepełnionego Bożą miłością, potęgą i chwałą.