Partnerstwo Boeing i Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)

Partnerstwo Boeing i Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)

2 września 2015 r. Spółka Boeing i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisały porozumienie nakreślające obszary współpracy pomiędzy Boeing, a spółkami wchodzącymi w skład PGZ. Boeing i PGZ będą współpracować w zakresie lotnictwa i kosmonautyki oraz obronności.

Spółka Boeing uzyska dostęp do specjalistów i innowacji w ramach polskiego przemysłu zbrojeniowego, jednocześnie współpracując ze spółkami PGZ w realizacji celów ich działalności. Wspólnie będą szukać możliwości wspierania, utrzymywania i modernizacji systemów obronnych; zintegrowania unikatowych polskich systemów na platformach spółki Boeing; wzmocnienia mocy produkcyjnych; włączenia spółek wchodzących w skład PGZ w łańcuch dostaw spółki Boeing; prowadzenia wspólnych działań badawczo-rozwojowych oraz zwiększania możliwości przemysłu zbrojeniowego.

„Spółki należące do PGZ są różnorodne i mają potencjał do odgrywania jeszcze większej roli w międzynarodowej branży lotnictwa i kosmonautyki oraz obronności. Możliwości współpracy wynikające z wszechstronnego portfela spółki Boeing w dziedzinie wojskowości, handlu, bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej mogą urzeczywistnić ten potencjał” – powiedział Jeff Kohler, Vice President for International Business Development for Defense, Space & Security.

Jedną z pierwszych platform spółki Boeing, która zapewnia potencjał dla współpracy z polską branżą zbrojeniową, jest AH-64E Apache – kandydat na śmigłowiec szturmowy dla Polski w ramach planu modernizacji sił zbrojnych. Spółka Boeing wraz ze swoimi partnerami branżowymi będzie nadal współpracowała ze spółkami należącymi do PGZ w celu wyszukiwania możliwości na innych platformach i systemach wojskowych i komercyjnych.