Pelosi, ponadpartyjna Delegacja Kongresu zakończyła wizytę w Polsce zorganizowaną dla uczczenia 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz

21 stycznia 2020

Kraków, Polska – Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz ponadpartyjna Delegacja Kongresu zakończyła wizytę w Polsce zorganizowaną dla uczczenia 75-lecia wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj delegacja zwiedziła Muzeum Auschwitz-Birkenau, odwiedziła Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie i pod krakowskim Murem Getta złożyła wyrazy szacunku ofiarom i ocalonym. Delegacja udaje się obecnie do Izraela na dalsze obchody tej ważnej   rocznicy.

Po zakończeniu wizyty w Polsce przewodnicząca Izby Reprezentantów Pelosi wydała następujące oświadczenie:

„Członkowie naszej delegacji byli głęboko poruszeni wizytą w Auschwitz-Birkenau. Przybyliśmy, aby uczcić 75 rocznicę wyzwolenia obozu i potwierdzić naszą determinację, że koszmar Holokaustu nigdy się nie powtórzy.  Ogrom zła popełnionego wobec Żydów, Romów, osób LGBTQ, osób niepełnosprawnych i innych jest  dla nas prawie nie do pojęcia.

„W trakcie składania wieńcow przy Ścianie Śmierci przed Blokiem 11 w Auschwitz dołączyli do nas Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbieta Witek i Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Grodzki. Nasza delegacja składa podziękowania zarówno Marszałek Witek, jak i  Marszałkowi  Grodzkiemu za  ponadpartyjną gościnność okazaną nam od przyjazdu do wyjazdu z Polski.

„Po południu nasza delegacja miała zaszczyt odwiedzić tętniące życiem Krakowskie Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC), gdzie poczuliśmy nadzieję i zobaczyliśmy odrodzenie krakowskiej społeczności żydowskiej.  Nasza wizyta była wzbogacona rozmową z Dyrektorem JCC Jonathanem Ornsteinem, Rabinem Avi Baumolem, członkinią JCC Zofią Radzikowską, ocalałą z Holokaustu oraz z  niestrudzoną społecznością  żydowską w Krakowie.

„Na koniec podeszliśmy do ostatniej, pozostałej części Muru Getta w żydowskiej dzielnicy Krakowa, gdzie złożyliśmy róże dla uczczenia ofiar i ocalonych z Holocaustu.

„Nasza delegacja jest wdzięczna Konsulowi Generalnemu USA  Patrickowi Slowinskiemu i naszej Ambasadzie  za pomoc i wysiłki ułatwiające wizytę.

„Siedemdziesiąt pięć lat po wyzwoleniu Auschwitz-Birkenau ponawiamy naszą determinację do wypowiadania się przeciwko antysemityzmowi i dyskryminacji, kiedykolwiek i gdziekolwiek się pojawi. Nigdy więcej.”