Penny Pritzker, sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Sekretarz Pritzker przybyła z wizytą w celu zebrania informacji w kwestiach gospodarczych w towarzystwie prezesów kilku największych amerykańskich firm, które wchodzą w skład Rady ds. Eksportu doradzającej prezydentowi (PEC)

Amerykańska sekretarz handlu Penny Pritzker przebywała w Polsce z wizytą, której celem było zebranie informacji dotyczących kwestii gospodarczych. Sekretarz przewodniczyła delegacji złożonej z prezesów największych amerykańskich firm. Sekretarz Pritzker i najwięksi przedsiębiorcy, z których wszyscy są członkami Prezydenckiej Rady ds. Eksportu (PEC), badali możliwości zwiększenia wymiany handlowej i liczby inwestycji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską..

Sekretarz Pritzker towarzyszył Stefan M. Selig, podsekretarz ds. handlu międzynarodowego, oraz ośmiu członków PEC, w tym wiceprzewodnicząca Ursula Burns, prezes i dyrektor generalny Xerox Corporation. Amerykańska delegacja spotkała się z przedstawicielami polskiego rządu oraz biznesu, aby określić możliwości i wyzwania stojące przed amerykańskimi firmami na polskim rynku. Członkowie PEC przygotują raport z wizyty, który pod koniec roku zostanie przedłożony prezydentowi Obamie.

„Wizyta ta jest przykładem dyplomacji handlowej w działaniu. Najlepsi przedsiębiorcy odwiedzą ze mną Polskę i Turcję, gdzie będziemy szukać możliwości wzmocnienia partnerstwa z firmami amerykańskimi oraz więzi gospodarczych pomiędzy naszymi krajami” – powiedziała sekretarz Pritzker. „Chcemy poznać ekonomiczny potencjał tych szybko rosnących rynków. W Departamencie Handlu pomagamy amerykańskim przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do silnych globalnych rynków, aby mogły sprzedawać swoje produkty i usługi na całym świecie. Bardzo cenię sobie wysiłki i kompetencje członków Prezydenckiej Rady ds. Eksportu i liczę na ich cenne uwagi”.

PEC to główna komisja doradcza ds. handlu międzynarodowego, powołana w 1973 r., która doradza prezydentowi w sprawach polityki rządowej i programów dotyczących wyników handlowych Stanów Zjednoczonych; komisja promuje zwiększanie eksportu oraz stanowi forum dyskusji i rozwiązywania problemów związanych z handlem pomiędzy biznesem, przemysłem, rolnictwem, pracownikami i rządem.

„Fakt, że wizycie będzie przewodzić sekretarz Pritzker dowodzi, że administracja prezydenta Obamy oraz Departament Handlu mocno wspierają Polskę i Turcję oraz postrzegają je jako rynki, na których można zwiększyć eksport amerykańskich produktów i usług” – powiedział podsekretarz Selig. „Cieszę się, że w delegacji będą z nami przedstawiciele kilku największych amerykańskich firm, ponieważ wpisuje się to w wysiłki podejmowane przez administrację prezydenta Obamy w ramach dyplomacji handlowej. Rozszerzanie dwustronnego handlu i zwiększanie inwestycji są kluczowe dla zapewnienia obopólnych korzyści w postaci wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszych krajach”.

„To dla mnie zaszczyt, że będę przewodzić delegacji największych przedsiębiorców, którzy odwiedzą Polskę i Turcję. Jestem przekonana, że wizyta ta będzie niezmiernie wartościowa” – powiedziała wiceprzewodnicząca PEC Ursula Burns. „Polska i Turcja to rynki oferujące amerykańskim firmom nowe możliwości inwestycyjne i o dużym potencjale wzrostu”.

Oprócz wiceprzewodniczącej Burns, w skład pierwszej misji PEC weszli także inni członkowie tej Rady:

• Mary Andringa, prezes i dyrektor wykonawczy, Vermeer Corporation

• Dick Friedman, prezes i dyrektor wykonawczy, Carpenter & Company

• Marillyn Hewson, przewodniczący, prezes i dyrektor wykonawczy, Lockheed Martin Corporation

• Raul Pedraza, założyciel i prezes, Magno International

• Arne Sorenson, prezes i dyrektor wykonawczy, Marriott International

• Patricia A. Woertz, prezes i dyrektor wykonawczy, Archer Daniels Midland Company

• Robert Wolf, dyrektor wykonawczy, 32 Advisors

W misji uczestniczyli także pracownicy szczebla kierowniczego następujących członków PEC:

• AES Corporation

• The Boeing Company

• The Dow Chemical Company

• eBay Inc.

• G&C Equipment Corporation

• IBM

• Pfizer

• United Association

Raport przygotowywany przez delegację dla prezydenta Obamy będzie zawierał uwagi, analizy i wskazówki dotyczące szeregu kwestii, w tym barier handlowych, wstępnych korzyści i możliwości współpracy z Polską w związku z trwającymi negocjacjami nad Transatlantyckim Partnerstwem w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, tematów poruszonych podczas ostatniego amerykańsko-tureckiego spotkania dotyczącego strategicznej współpracy gospodarczo-handlowej, a także sposobów na wzmocnienie powiązań handlowych.

Więcej informacji na temat PEC, członków Rady i wcześniejszych działań znaleźć można na stronie http://trade.gov/pec.