PGNiG i Centrica zawarły umowę na dostawę LNG

Witamy z zadowoleniem dzisiejszy komunikat o umowie między PGNiG a Centricą na dostawę amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Polski, sojusznika i przyjaciela Ameryki, przez okres kolejnych pięciu lat, co jest oznaką stałego umacniania się naszych więzi handlowych i relacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.  Planowane dostawy to kolejny krok w kierunku zwiększania amerykańskiego eksportu energii do Polski, co stanowi jeden z kluczowych celów dwustronnych relacji. Eksport amerykańskiego gazu ziemnego przyczynia się do umacniania rodzimego rynku pracy, jednocześnie umożliwiając Polsce dywersyfikację źródeł energii i obniżkę jej cen. Stany Zjednoczone są zdecydowane zapewniać zaufanym partnerom i sojusznikom takim jak Polska dostęp do bezpiecznych, zróżnicowanych źródeł energii, w tym również energii ze Stanów Zjednoczonych. Gratulujemy Polsce skutecznych działań na rzecz poszerzania dywersyfikacji dostaw. Będziemy wspierać Polskę w jej staraniach o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.