Połączenie Ambasady USA i Konsulatu Generalnego w Jerozolimie

Połączenie Ambasady USA i Konsulatu Generalnego w Jerozolimie

zastępca rzecznika prasowego Robert Palladino
Waszyngton

3 marca 2019

Z dniem 4 marca 2019 roku nastąpi połączenie Konsulatu Generalnego USA w Jerozolimie z Ambasadą USA w Jerozolimie. Oznacza to utworzenie jednej misji dyplomatycznej, co jest następstwem decyzji sekretarza stanu Pompeo z dn. 18 października 2018 o połączeniu w jedną całość obu placówek i ich personelu.

W trakcie oraz po finalizacji połączenia będzie zapewniona pełna ciągłość amerykańskiej aktywności dyplomatycznej oraz usług konsularnych. Będą kontynuowane wszystkie zadania dyplomatyczne i konsularne realizowane poprzednio przez ambasadę amerykańską w Jerozolimie. W ramach wydziału ds. palestyńskich przy ambasadzie, mieszczącego się w historycznym miejscu przy Agron Road, będziemy również prowadzić różnoraką działalność dokumentacyjną i programową na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, jak również z Palestyńczykami w Jerozolimie. Pracownicy Departamentu Stanu i personel innych agencji każdego dnia w sposób wyjątkowy reprezentują Stany Zjednoczone wobec różnorakich społeczności, przekazując ich punkt widzenia do Waszyngtonu oraz pomagając amerykańskim obywatelom. W ramach pracy powiększonego personelu ta istotna działalność będzie prowadzona w jeszcze szerszym zakresie i w sposób nieprzerwany.

Decyzja ta była podyktowana prowadzonymi na całym świecie staraniami o zwiększenie skuteczności naszej działalności dyplomatycznej i realizowanych zadań. Nie oznacza zmiany polityki amerykańskiej wobec Jerozolimy, Zachodniego Brzegu czy Strefy Gazy. Jak zaznaczył prezydent Trump, Stany Zjednoczone niezmiennie nie zajmują stanowiska co do kwestii dotyczących ostatecznego statusu, co obejmuje również kwestię granic. Konkretne granice suwerenności Izraela w Jerozolimie są tematem stosownych negocjacji między obiema stronami. Administracja USA jest w pełni zdecydowana nadal działać na rzecz osiągnięcia trwałego i wszechstronnego pokoju, który przyniesie lepszą przyszłość Izraelowi i Palestyńczykom.