Polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności

 

Nie zbieramy żadnych państwa danych osobowych (PII), kiedy odwiedzacie państwo naszą stronę internetową, jeśli sami nie zdecydujecie się państwo ich nam przekazywać. Przekazywanie informacji umożliwiających identyfikację osób (PII) poprzez naszą stronę internetową jest dobrowolne, a dokonując tego, wyrażacie państwo zgodę na wykorzystanie informacji w określonym celu. Nieprzekazanie pewnych informacji może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez nas usług, jakimi mogą być państwo zainteresowani. Jeśli wybiorą państwo opcję przekazania informacji PII stronie Departamentu Stany USA np. poprzez wypełnienie formularza internetowego lub wysłanie do nas maila, wykorzystamy te informacje do tego, by dostarczyć wymagane przez państwa informacje lub usługę lub do udzielenia odpowiedzi. Rodzaje informacji, jakie możemy od państwa dostawać, zależą od tego, co państwo robicie, gdy odwiedzacie naszą stronę.

Natomiast automatycznie zbierane są i przechowywane nazwy domen, z których następuje połączenie z Internetem (.com, .edu, itp.); data i czas korzystania z naszej strony oraz adres internetowy strony, poprzez którą weszli państwo na nasze strony (np. wyszukiwarki lub strony linkującej). Zebrane informacje wykorzystujemy w celach statystycznych, aby określić ilość osób odwiedzających poszczególne podstrony na naszej stronie oraz po to, by uczynić ją bardziej użyteczną dla państwa.

Jeśli wysyłacie państwo do nas e-mail

Mogą się państwo zdecydować na przesłanie nam swoich danych osobowych, np. w e-mailu z komentarzem lub pytaniem. Wykorzystujemy te informacje w celu poprawienia świadczonych państwu usług lub by odpowiedzieć na państwa prośbę. Czasami przesyłamy państwa e-mail innym agencjom rządu amerykańskiego, które mogą lepiej państwu pomóc. Z wyjątkiem nakazanych prawem dochodzeń nie przekazujemy naszych e-maili żadnym innym organizacjom zewnętrznym.

Strony internetowe i aplikacje stron trzecich

Zamieszczamy linki do serwisów społecznościowych i innych rodzajów witryn stron trzecich. Wykorzystujemy strony serwisów społecznościowych do kontaktu z zagranicznymi użytkownikami oraz by prowadzić działania w ramach dyplomacji publicznej na całym świecie. Serwisy społecznościowe są wykorzystywane do informowania o organizowanych przez ambasadę wydarzeniach i do nawiązywania kontaktu z użytkownikami. Korzystamy również z technologii do pomiaru i dostosowania do użytkowników, by mierzyć liczbę osób odwiedzających nasze strony i podstrony, a także by uczynić nasze strony bardziej pożytecznymi dla użytkowników. W niektórych przypadkach aplikacje stron trzecich mogą wymagać podania adresu e-mailowego, nazwy użytkownika, hasła czy lokalizacji geograficznej w celu zarejestrowania konta. Nie wykorzystujemy stron internetowych stron trzecich do uzyskiwania ani zbierania informacji PII od użytkowników. Nie gromadzimy i nie przechowujemy żadnych umożliwiających identyfikację informacji zebranych przez jakiekolwiek witryny stron trzecich, żadne informacje PII nie będą ujawniane, sprzedawane czy przekazywane jakiemukolwiek podmiotowi poza Departamentem Stanu, z wyjątkiem przypadków zaistnienia takiego wymogu w ramach stosowania prawa przez organy ścigania lub w związku z realizacją aktu prawnego.

Możemy przeprowadzać różnego rodzaju ankiety internetowe w celu zebrania opinii i komentarzy od losowo wybranej grupy użytkowników. Przede wszystkim Departament Stanu na bieżąco korzysta z internetowej ankiety ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) w celu uzyskania ocen oraz danych dot. zadowolenia użytkowników odwiedzających nasze strony. Ankieta ta nie gromadzi danych PII. Losowo wybranej grupie użytkowników wyświetla się zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu, jednakże jest ono opcjonalne i nie na wszystkich stronach ambasady jest przeprowadzane. Jeśli nie zechcą państwo wziąć udziału w ankiecie, nadal będziecie państwo mieli dostęp do identycznych informacji i zasobów na naszej stronie – takich samych, do jakich dostęp mają użytkownicy biorący udział w ankiecie. Raporty z ankiet są widoczne tylko dla administratorów sieci i innych pracowników, którzy potrzebują tego rodzaju informacji do wykonywania swoich obowiązków. Możemy korzystać również z innych ograniczonych czasowo ankiet przygotowanych do określonych celów, wyszczególnionych w momencie zamieszczenia ich na stronie.

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowywania (cookies)

Cookies” („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową na państwa komputer po to, by umożliwić mu zapamiętanie poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Państwa komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą; nie może o nie występować żadna inna strona internetowa. Są dwa rodzaje „cookies”:

  • Związane z sesją – są one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona przeglądarka. W momencie zamknięcia przeglądarki „cookies” są kasowane. Strony internetowe mogą wykorzystywać „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie albo aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony.
  • Trwałe – tego rodzaju „cookies” są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają; dla powracających użytkowników są one potrzebne do zablokowania powtarzających się zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji ForeSee.

Jeśli nie życzą sobie państwo, żeby na państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją – możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak wyłączenie „Cookiem” może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach.

Linki do stron zewnętrznych

Na naszej stronie znajduje się dużo linków do innych amerykańskich agencji, ambasad, organizacji międzynarodowych i prywatnych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Jeśli przechodzą państwo za pomocą tych linków na inne strony, wychodzą państwo z naszej strony, a na innych odwiedzanych stronach podlegają państwo zasadom prywatności tychże innych stron.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć państwu dokładnych i wyczerpujących informacji. Jednakże nie możemy zagwarantować, że nie pojawią się żadne błędy. W odniesieniu do dokumentów i informacji dostępnych na niniejszej stronie internetowej ani ambasada, ani stali lub kontraktowi pracownicy nie udzielają żadnych gwarancji – wyraźnych bądź dorozumianych – włączywszy w to gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Ponadto ambasada nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność, wyczerpujący charakter czy przydatność jakichkolwiek informacji, produktów lub procesów wspomnianych na niniejszych stronach i nie stanowi, że wykorzystanie takich informacji, produktów lub procesów nie naruszałoby prywatnych praw.

Ze względu na bezpieczeństwo strony oraz aby zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników Departament Stanu korzysta z programów monitorujących ruch na stronie w celu identyfikacji nieuprawnionych prób załadowania lub zmienienia informacji lub wyrządzenia innych szkód. Nieuprawnione próby załadowania informacji lub zmiany informacji w tym serwisie są ściśle zakazane i mogą być karalne na mocy ustawy Computer Fraud and Abuse Act z 1986 r. Informacje mogą być wykorzystywane w przypadku nakazanych prawem dochodzeń. Z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków nie są podejmowane żadne inne próby w celu zidentyfikowania poszczególnych użytkowników lub ich zwyczajów korzystania ze strony. Nieupoważnione próby załadowania informacji i/lub zmiany informacji na tej stronie są ściśle zakazane i podlegają ściganiu na mocy ustawy Computer Fraud and Abuse Act z 1986 roku oraz Title 18 U.S.C. Sec.1001 i 1030.