Sekretarz Pompeo: Krym to Ukraina

Komunikat prasowy

sekretarza stanu Michaela R. Pompeo
Waszyngton

27 lutego 2019

Dokonana przed pięciu laty przez Rosję okupacja należącego do Ukrainy Półwyspu Krymskiego stanowiła kolejną eskalację agresywnej polityki Rosji. Rosja dokonała próby obalenia ładu międzynarodowego, podważenia podstawowych praw człowieka oraz osłabienia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Świat nie zapomniał cynicznych kłamstw Rosji, mających usprawiedliwić agresję i zamaskować próbę aneksji terytorium Ukrainy. Użycie siły przez Rosję wobec pokojowego zachowującego się sąsiada nie może być tolerowane przez cieszące się szacunkiem kraje. Stany Zjednoczone kolejny raz dają wyraz swojemu niezmiennemu stanowisku: Krym jest częścią Ukrainy i musi powrócić pod kontrolę Ukrainy.

Stany Zjednoczone są poważnie zaniepokojone nasilającymi się represjami w wyniku rosyjskiej okupacji Krymu. Przez ostatnie pięć lat rosyjskie władze okupacyjne dokonywały różnorakich nadużyć w ramach działań mających wyeliminować jakąkolwiek opozycję wobec rosyjskiej kontroli Krymu. Rosja m.in. w sposób arbitralny dokonywała zatrzymań i doprowadzała do bezpodstawnych skazań za pokojowe przeciwstawianie się okupacji, zdarzały się też przypadki wywozu siłą do Rosji poszczególnych osób. Stany Zjednoczone wzywają Rosję do uwolnienia wszystkich Ukraińców, w tym również przedstawicieli krymskich Tatarów, więzionych za stawianie pokojowego oporu. W tym gronie znajdują się Ołeh Sencow, Oleksandr Kolczenko, Volodymyr Balukh, Rusłan Zejtullajew oraz ok. 70 inych osób. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania prześladowań i zakończenia okupacji Krymu, a przez ten czas to przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym prawa okupacyjnego.

W Deklaracji Krymskiej z 25 lipca 2018 r. Stany Zjednoczone powtórzyły wyrażaną wcześniej odmowę uznania praw Kremla do władania Krymem. Stany Zjednoczone potępiają także bezprawne działania Rosji na Krymie oraz nieustającą agresję przeciwko Ukrainie. Stany Zjednoczone utrzymają w mocy stosowne sankcje nałożone na Rosję, do czasu aż rząd Rosji przekaże Ukrainie kontrolę nad Krymem i w pełni zrealizuje porozumienia z Mińska. Stany Zjednoczone ponawiają zapewnienie o swym niezłomnym poparciu dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy w prawnie uznanych granicach, co odnosi się również do wód terytorialnych Ukrainy.