Porozumienie międzyrządowe

„Dzisiejsze porozumienie to pod kilkoma względami kamień milowy: nie tylko umacnia relacje polsko-amerykańskie, ale jest dla reszty świata zapowiedzią, że Ameryka dzięki swej zaawansowanej technologii wraca do biznesu nuklearnego. Energia nuklearna nigdy jeszcze nie była równie bezpieczna, równie dostępna cenowo i tak łatwo dostosowywalna. Jesteśmy gotowi pomagać naszym partnerom w osiągnięciu bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej trosce o czystość środowiska”. Georgette Mosbacher

W trakcie wirtualnej uroczystości, która miała miejsce w dniu dzisiejszym w Warszawie i Waszyngtonie, sekretarz USA ds. energii Dan Brouillette oraz sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zawarli Międzyrządowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju programu cywilnej energetyki jądrowej i sektora energetyki jądrowej na potrzeby cywilne w Polsce.

Stany Zjednoczone cenią sobie silne relacje dwustronne z Polską. Cieszy nas perspektywa pełnej realizacji porozumienia i ścisłej współpracy z rządem Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pomocy w budowie polskiego sektora energetyki jądrowej w nadchodzących latach.

STANY ZJEDNOCZONE WSPIERAJĄ POLSKĄ STRATEGIĘ BEZPIECZEŃSTWA STRATEGICZNEGO

  • Rozwój polskiego cywilnego programu jądrowego ma fundamentalne znaczenie dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski i umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł paliw dla wytwarzania energii elektrycznej. Jako czyste, bezpieczne i pewne źródło energii, energetyka jądrowa zapewnia wytrzymałość sieci energetycznych oraz umożliwia nieprzerwane i dostępne cenowo dostawy energii.
  • Stany Zjednoczone i Polska ściśle współpracują na rzecz poprawy polskiego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w zakresie dywersyfikacji źródeł energii i dostawców. Dzięki wspólnym działaniom oba kraje zmniejszyły znaczną zależność Polski od jednego źródła energii.
  • Energetyka jądrowa ma zasadniczą rolę w rozpisanej na dwadzieścia lat polskiej strategii energetycznej; Stany Zjednoczone chętnie poszerzą dwustronną współpracę energetyczną właśnie o energetykę jądrową.

ENERGETYKA JĄDROWA NIGDY JESZCZE NIE BYŁA RÓWNIE BEZPIECZNA, ŁATWO DOSTOSOWYWALNA I RÓWNIE PEWNA

  • Stany Zjednoczone rozwinęły najbezpieczniejszą i najbardziej zaawansowaną na świecie technologię jądrową, a najnowszą generację reaktorów cechują najwyższej mocy funkcje bezpieczeństwa, które przeszły rygorystyczne testy.
  • Energetyka jądrowa to najbardziej niezawodne na świecie źródło energii. Wymaga mniejszej obsługi technicznej i jest zaprojektowana na dłuższe okresy nieprzerwanej pracy. W Stanach Zjednoczonych reaktory jądrowe są w stanie utrzymywać maksymalną moc produkcyjną niemal dwakroć dłużej niż elektrownie węglowe i prawie trzy razy dłużej niż farmy wiatrowe.

POLSKO-AMERYKAŃSKIE PARTNERSTWO ENERGETYCZNE TO BEZPIECZEŃSTWO I WIĘCEJ MIEJSC PRACY DLA OBU KRAJÓW

  • Inwestycje i partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i infrastrukturę w Polsce jeszcze bardziej umacniają relacje polsko-amerykańskie i przyczyniają się do powstawania miejsc pracy w obu krajach.
  • Stany Zjednoczone są gotowe zapewnić zarówno technologię jak i finansowanie dla wsparcia polskiego sektora energetyki jądrowej.
  • Firmy amerykańskie chętnie podzielą się technologią i wiedzą z polskimi partnerami w całym szerokim spektrum energetyki – począwszy od gazu i czystych technologii węglowych, po odnawialne źródła energii i energetykę jądrową.

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt z biurem prasowym Ambasady USA w Warszawie.