Zabytkowy obraz powraca do Polski

Portret damy

17 marca br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obecności ambasadora USA Paula Jonesa oraz wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odbyła się uroczystość zwrotu Polsce miniatury „Portret damy”. Dzieło francuskiej malarki Lizinki Aimee Zoe de Mirbel, wpisane na listę obiektów dziedzictwa kulturowego, zostało zrabowane przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Obraz, odnaleziony po latach w Stanach Zjednoczonych, został odzyskany dzięki ścisłej współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz FBI. „Portret damy” wejdzie do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Powrót „Portretu damy” stanowi najnowszy przykład wyjątkowej współpracy instytucji prawa i porządku na rzecz odzyskiwania bezcennych obiektów polskiej sztuki.  Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Polskę w ochronie jej bogatego dziedzictwa kulturowego.