Prawo Wizowe i Zasiłki Socjalne

W przypadku wiz loteryjnych i narzeczeńskich gwarancje finansowe na formularzu I-864 nie są wymagane. Jednakże osoby ubiegające się o taki rodzaj wizy zobowiązane są, zgodnie z przepisami Aktu o Imigracji i Naturalizacji, przekonać konsula w trakcie rozmowy w sprawie wizy, a także urzędnika imigracyjnego w chwili przekraczania granicy USA, że będą w stanie zapewnić sobie utrzymanie bez korzystania z pomocy socjalnej.

Osoba ubiegająca się o wizę loteryjną lub narzeczeńską spełni powyższe wymagania jeśli przedstawi:

  1. dowody na posiadanie wystarczających środków własnych niezbędnych do utrzymania na terenie USA siebie i rodziny przynajmniej w okresie jaki upłynie do chwili uzyskania odpowiedniej pracy;
  2. dowody na posiadanie konkretnej oferty pracy w USA, która zapewni rodzinie odpowiedni dochód;
  3. dowody na to, że rodzina lub znajomi z USA zamierzają udzielić wsparcia w początkowym okresie pobytu w USA (list lub formularz I-134); lub
  4. kombinację wymienionych wyżej dowodów.