Program dla Przezornych Podróżnych (STEP)

Program dla Przezornych Podróżnych (STEP) to darmowa usługa, która pozwala obywatelom amerykańskim podróżującym poza granicami Stanów Zjednoczonych zarejestrować swoją podróż w najbliższej Ambasadzie USA lub Konsulacie.

Zarejestrować się można na stronie internetowej lub osobiście w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie.

Zachęcamy do ściągnięcia darmowej aplikacji STEP ze strony Smart Traveler iPhone App  lub z Google Play store.

Często zadawane pytania:

Dlaczego powinienem skorzystać z Programu dla Przezornych Podróżnych?

Chcemy zachęcić wszystkich obywateli USA podróżujących lub mieszkających za granicą, aby podali najbliższej Ambasadzie USA lub Konsulatowi swoje dane kontaktowe. Umożliwi nam to kontakt z nimi w nagłych wypadkach oraz zapewnienie niezbędnych informacji i wsparcia w sytuacjach kryzysowych.  Nieustannie pracujemy nad Programem dla Przezornych Podróżnych, aby jak najlepiej służyć obywatelom USA. Zachęcamy do wyrażania opinii pod adresem: CASTEP@state.gov.

Jak założyć konto w Programie dla Przezornych Podróżnych?

Aby założyć konto w Programie STEP, należy kliknąć na „Create Account” (Utwórz konto) i dalej postępować zgodnie z instrukcjami. W kolejnym kroku należy wybrać nazwę użytkownika i hasło. Utworzenie konta pozwala na nieograniczony dostęp do danych dotyczących podróży, jeśli podróżujący potrzebuje je zmienić. Zapisane na koncie dane osobowe pozostają tam na stałe i nie trzeba wprowadzać ich ponownie przed kolejnymi zagranicznymi podróżami. W rubryce dotyczącej danych osobowych należy podać podstawowe informacje o sobie i o osobie, z którą należy skontaktować się w nagłym wypadku. Kiedy konto zostanie założone, jego właściciel może przeglądać swój profil i dodawać zagraniczne podróże (klikając na „Add a Trip”) oraz miejsca zamieszkania („Add a non-US residence”), aby informacje te trafiły do najbliższej Ambasady Amerykańskiej lub najbliższego Konsulatu. Mimo że wypełnienie tylko nielicznych rubryk jest obowiązkowe, zalecamy, aby wprowadzić możliwie najwięcej informacji, gdyż ułatwi i usprawni to naszą pomoc w sytuacji kryzysowej.

Jak zarejestrować moją podróż bez zakładania konta?

Należy kliknąć “Add Trip” z menu na górze strony a następnie kliknąć “Next” (Dalej), aby wprowadzić informacje o podroży. Mimo że wypełnienie tylko nielicznych rubryk jest obowiązkowe, zalecamy, aby wprowadzić możliwie najwięcej informacji, gdyż ułatwi i usprawni to naszą pomoc w sytuacji kryzysowej.

Jak ambasada lub konsulat mogą pomóc mi w czasie pobytu za granicą?

Amerykańscy konsulowie pomagają obywatelom USA, którzy napotkali poważne trudności natury prawnej, medycznej lub finansowej. Mimo że konsulowie nie mogą pełnić roli radcy prawnego ani pełnomocnika, dysponują oni listą lokalnych prawników i lekarzy oraz mogą udzielić pożyczki obywatelom USA pozbawionym środków do życia. W konsulacie można także uzyskać informacje o niebezpiecznych warunkach mogących mieć wpływ na podróż lub zamieszkiwanie za granicą obywateli USA. Konsulowie pełnią także inne funkcje: pomagają obywatelom USA w głosowaniu korespondencyjnym, rejestracji do służby wojskowej, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych oraz zapewniają dostęp do formularzy podatkowych. Konsulowie mogą notaryzować dokumenty, wydawać paszporty oraz rejestrować obywateli USA urodzonych za granicą. Większość ambasad i konsulatów dysponuje stronami internetowymi, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Zarejestrowanie się na stronie internetowej NIE JEST dowodem na posiadanie obywatelstwa USA. Każda osoba ubiegająca się o pomoc w ambasadzie lub konsulacie za granicą, zostaje poproszona przez konsula o okazanie dowodu na jej obywatelstwo USA, np. w postaci amerykańskiego paszportu lub aktu urodzenia.

Gdzie mogę zarejestrować moją podróż do Stanów Zjednoczonych?

Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych przeznaczona jest dla obywateli USA podróżujących lub mieszkających za granicą. Obywatele innych państw, którzy chcą udostępnić swoje dane Departamentowi Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać zezwolenie na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w ramach ruchu bezwizowego, powinni zarejestrować się pod adresem:https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html.