Prezydencka proklamacja dotycząca Miesiąca Historii Kobiet

BIAŁY DOM

Biuro Rzecznika Prasowego

1 marca 2017

MIESIĄC HISTORII KOBIET

PROKLAMACJA WYDANA PRZEZ PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Jesteśmy dumni z osiągnięć narodu amerykańskiego w propagowaniu pełnego uczestnictwa kobiet we wszystkich sferach życia w Ameryce i zdecydowanie popieramy dalszy postęp w tym zakresie zarówno w Ameryce, jak i na całym świecie.

Ameryka oddaje należną część sławnym kobietom, które w naszej historii odegrały pionierską i przywódczą rolę, jak też wszystkim nieznanym z imienia i nazwiska bohaterkom codziennego życia. Wspominamy z szacunkiem niezwykłe kobiety, które poprzez swój wkład w kulturę, życie, historię, gospodarkę i rodzinę ukształtowały nas samych i pomogły nam spełniać obietnice, jakie wiążą się z Ameryką.

Doceniamy niewiarygodne dokonania amerykańskich kobiet w początkach naszej historii, ich zasługi na rzecz budowy narodu i odkrywania amerykańskiego Zachodu.  Kobiety niezłomnie walczyły o zniesienie niewolnictwa, uczestniczyły też w bataliach poza granicami kraju.  Działając w ruchach obywatelskich, walczyły o prawa obywatelskie dla kobiet i innych grup, w tym również o prawo wyborcze.  Miliony dzielnych, nieustraszonych kobiet realizowały się z powodzeniem jako przedsiębiorcy oraz pracownicy, będąc jednocześnie podporą dla swych rodzin, społeczności i kraju.

W czasie Miesiąca Historii Kobiet chcemy zatrzymać się na chwilę, by oddać część niezwykłym kobietom, które pokonywały ogromne przeszkody, by dzisiejszym pokoleniom kobiet utorować drogę nie tylko do uczestnictwa w życiu kraju, ale do odgrywania przewodniej roli i wpływania na jego kształt pod każdym względem.  Od początków naszej historii los był dla nas łaskawy, zsyłając nam odważne kobiety (…) takie jak Margaret Corbin, dzielnie walcząca w czasie Rewolucji Amerykańskiej, czy Abigail Adams, pierwsza dama i zaufany doradca prezydenta Johna Adamsa. (…)

Ameryka będzie kontynuować walkę o prawa kobiet i równość w kraju i na całym świecie.  Bieda wciąż trzyma wiele kobiet w swoich okowach, Ameryka nie pozwoli jednak, by stan ten się utrzymywał.  Będziemy wspierać kobiety w ich staraniach o realizację amerykańskiego marzenia, w dążeniu do życia, pracy i rozwoju w bezpiecznym społeczeństwie, które pozwala im  chronić siebie i swoje rodziny oraz zapewnia im bezpieczeństwo materialne.

Ameryka pamięta również o walce toczonej w obronie kobiet, które w swoich krajach nie są dostatecznie chronione a są często traktowane jako obywatele drugiej kategorii.  Ameryka o nie również będzie walczyć; będzie występować w obronie młodych dziewcząt, które są pozbawiane należnych im praw, sprzedawane do innych krajów i wykorzystywane.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych ogłaszam marzec 2017 roku Miesiącem Historii Kobiet. Wzywam wszystkich Amerykanów, by w ramach obchodów organizowali w tym czasie stosowne programy i uroczystości.

NA DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia pierwszego marca Roku Pańskiego dwa tysiące siedemnastego, w dwieście czterdziestym pierwszym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP