Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania

Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania 

(zaktualizowano 9 kwietnia 2021)

1.  Na które kategorie wiz nieimigracyjnych mają wpływ Proklamacje Prezydenta z 25 stycznia 2021 (P.P. 10143)? 

Proklamacja Prezydenta 10143 uniemożliwia wjazd do Stanów Zjednoczonych osobom przebywającym w strefie Schengen (w tym w Polsce), Wielkiej Brytanii, Irlandii, Brazylii i Południowej Afryce.  

Uwaga: Proklamacja Prezydenta P.P. 10052 z 22 czerwca 2020 wygasła 31 marca 2021. Proklamacja ta nakładała pewne ograniczenia na wizy w celu ochrony rynku pracy USA. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikowania się do otrzymania zgody na podróż w interesie narodowym (NIE) w związku z P.P. 10052 nie mają już zastosowania. Wszystkie osoby ubiegające się w Polsce zgodę na podróż w interesie narodowym (NIE) podlegają obecnie wyłącznie P.P. 10143 i muszą należeć do kategorii, która kwalifikuje się do otrzymania zgody na podróż (NIE) 

Niektóre osoby posiadające ważną nieimigracyjną wizę amerykańską mogą podróżować bez ograniczeń podczas gdy inni mogą podróżować tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Ambasady USA. Jeżeli mają Państwo ważną wizę nieimigracyjną lub autoryzację ESTA i chcieliby udać się do Stanów Zjednoczonych z Polski, prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje, aby ustalić, jakie ograniczenia mogą Państwa dotyczyć. 

Informujemy osoby, które chciałyby ubiegać się o wizę do Stanów Zjednoczonych, że Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie mogą obecnie zatwierdzać niewielką ilość określonych wiz nieimigracyjnych, jak opisano poniżej. 

INFORMACJA, KTO MOŻE PODRÓŻOWAĆ DO USA LUB UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TEJ STRONIE MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ AKTUALNE WIADOMOŚCI. 

2. Mam ważną nieimigracyjną wizę amerykańską. Czy mogę udać się do Stanów Zjednoczonych? 

Jeżeli mają Państwo ważną wizę w jednej z poniższych kategorii, dodatkowe procedury wizowe przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych nie są wymagane: 

 • oficjalne/służbowe wizy: A, G, NATO
 • wizy dla członków załogi samolotu lub statku: C1/D, B1 (tylko z adnotacją „OCS” dla pracowników jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego USA lub podróżujących do pracy na wodach terytorialnych (off-shore), np. na farmach wiatrowych)
 • wizy studenckie: F (jeśli mają Państwo ważny formularz I-20) lub M (z ważnym formularzem I-20). 

Od 26 stycznia 2021 roku wszyscy pasażerowie przylatujący do Stanów Zjednoczonych przed wejściem na pokład samolotu muszą okazać przedstawicielom linii lotniczych dokumentację potwierdzającą negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w ciągu trzech ostatnich dni lub dokumentację potwierdzającą, że pasażer jest ozdrowieńcem. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób w Często Zadawanych Pytaniach (FAQ). 

Jeżeli mają Państwo ważną wizę nieimigracyjną w innej kategorii niż powyższe, konieczne będą dodatkowe procedury przed podróżą do USA, jak opisano poniżej. 

Dokumentacja potwierdzająca negatywny wynik testu na COVID-19, dokumentacja potwierdzająca, że pasażer jest ozdrowieńcem lub otrzymał szczepionkę przeciwko COVID-19 nie zwalnia z restrykcji wynikających z Proklamacji Prezydenckich. 

3.  Mam ważną wizę w kategorii, która nie jest powyżej wymieniona. Czy mogę udać się do USA z Polski? 

Jeżeli posiadają Państwo ważną wizę nieimigracyjną w kategorii niewymienionej powyżej, podróżować będzie można tylko wtedy, gdy Ambasada USA wyda zezwolenie na podróż w interesie narodowym („national interest exception”, NIE). Na podstawie zezwolenia będą mogli Państwo udać się jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia przez Ambasadę. Zasadniczo zezwolenia na podróż będącą w interesie narodowym są przyznawane niektórym podróżnym mającym zapewnić niezbędne wsparcie dla kluczowej infrastruktury Stanów Zjednoczonych, pracownikom naukowym i osobom podróżującym z niektórych szczególnych przyczyn humanitarnych. Zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE) na podstawie PP 10143 może być przyznane osobom posiadającym wizy nieimigracyjne w poniższych kategoriach: 

 • posiadaczom wiz (włączając kategorie takie jak B1/B2, E i O), mającym zapewnić niezbędne wsparcie dla kluczowej infrastruktury; 
 • posiadaczom wiz I podróżującym w celu wykonywania zawodu dziennikarza; 
 • posiadaczom wiz J (z ważnym formularzem DS-2019), którzy są profesorami, stypendystami (researchscholars), naukowcami (short-term scholars) lub specjalistami; 
 • posiadaczom wiz B2 (lub B1/B2) podróżującym w celu podjęcia leczenia ratującego życie (w tym członkom rodzin); 
 • posiadaczom wiz B2 (lub B1/B2) podróżującym w celu sprawowania opieki nad obywatelem USA, stałym rezydentem USA lub innym bliskim członkiem rodziny posiadającym legalny status nieimigracyjny, aby odciążyć instytucje medyczne lub inne; 
 • posiadaczom wiz H-1B (i ich małżonkom lub dzieciom), którzy są pracownikami służby zdrowia lub opieki medycznej, naukowcami prowadzącymi badania medyczne bądź są zaangażowani w projekty niezbędne dla agencji rządowej USA; 
 • posiadaczom wiz L (i ich małżonkom lub dzieciom), którzy są pracownikami służby zdrowia lub opieki medycznej bądź naukowcami prowadzącymi badania medyczne. 

Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące zezwolenia na podróż (NIE), prosimy odwiedzić stronę Departamentu Stanu USA U.S. Visa News. Zezwolenia na podróż (NIE) zgodnie z Proklamacją Prezydenta 10143 są opisane tutaj.  

Osoby, które należą do jednej z powyższych kategorii mogą ubiegać się o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE), postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 5 poniżej. Z wyjątkiem kategorii wymienionych w punkcie 2 powyżej, każda osoba posiadająca wizę, która będzie próbować udać się do Stanów Zjednoczonych nie uzyskawszy zezwolenia na podróż w interesie narodowym (NIE), nie będzie mogła wejść na pokład samolotu do Stanów Zjednoczonych.

4. Jestem zawodowym sportowcem z wizą P. Jak mogę się ubiegać o zezwolenie na podróż (NIE)?

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie nie mogą już rozpatrywać wniosków o pozwolenie na podróż (NIE) dla posiadaczy wizy P (lub osób ubiegających się o wizę P). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się ze swoją ligą lub sponsorem i poprosić ich o bezpośredni kontakt z Departamentem Bezpieczeństwa Narodowego USA. 

5.  Mam ważną wizę do USA lub autoryzację ESTA i uważam, że kwalifikuję się do otrzymania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE). W jaki sposób mogę się ubiegać? 

Osoby, które mają ważną wizę lub autoryzację ESTA i uważają, że kwalifikują się do otrzymania zezwolenia na podróż w interesie narodowym powinny wysłać email na adres WarsawNIE@state.gov i podać następujące informacje o każdym podróżnym: 

 • imię i nazwisko (jak w paszporcie) 
 • data urodzenia 
 • skan strony paszportu z danymi osobowymi 
 • skan aktualnie posiadanej wizy lub autoryzacji ESTA 
 • opis celu planowanej podróży do USA 
 • datę podróży 
 • wszelką dokumentację uzasadniającą prośbę, np. informacje o planowanej podróży służbowej, charakter humanitarnego powodu wyjazdu, itd. Nie obejmuje to dokumentacji związanej z COVID-19, która będzie wymagana tylko podczas podróży. 

Jeżeli Ambasada zatwierdzi prośbę o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE), będą mogli Państwo udać się tylko jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia. Jeśli będą Państwo chcieli ponownie pojechać w przyszłości, konieczne będzie ubieganie się o kolejne zezwolenie. 

Osoby, które będą próbować podróżować na podstawie autoryzacji ESTA bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (NIE), nie będą mogły wejść na pokład samolotu do USA, a ich autoryzacja ESTA będzie anulowana. 

6. Nasza firma chciałaby wysłać pracowników do USA w celach służbowych. Czy możemy wystąpić o zezwolenie na podróż (tzw. NIE) w ich imieniu?

Firma może wystąpić z prośbą o zezwolenie na podróż (NIE) w imieniu pracownika pod warunkiem, że kopia korespondencji email zostanie wysłana jednocześnie na adres pracownika. Wynika to z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 5 powyżej. Należy pamiętać, że każda decyzja dotycząca zezwolenia na podróż (NIE) może być przekazana tylko pracownikowi. 

7. Uzyskałem zgodę na podróż w interesie narodowym (NIE). Co powinienem zrobić na lotnisku?

Informacja dotycząca uzyskania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (NIE) jest wprowadzana do odpowiedniego systemu w celu autoryzacji podróży do USA. Na lotnisko należy przybyć odpowiednio wcześniej. Jeśli linia lotnicza ma jakiekolwiek pytania dotyczące uprawnień do podróży, powinna skontaktować się z amerykańskimi służbami celnymi i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection CBP, Regional Carrier Liaison Group (RCLG). 

Zapytania związane z Elektronicznym Systemem Autoryzacji Podróży (ESTA) można kierować do Centrum Koordynacji Podróży CBP pod adresem help@cbp.dhs.gov lub pod numer telefonu w USA 1-877-227-5511. 

Od 26 stycznia 2021 roku wszyscy pasażerowie przylatujący do Stanów Zjednoczonych przed wejściem na pokład samolotu muszą okazać przedstawicielom linii lotniczych dokumentację potwierdzającą negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w ciągu trzech ostatnich dni lub dokumentację potwierdzającą, że pasażer jest ozdrowieńcem. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób w Często Zadawanych Pytaniach (FAQ). 

8.  Chciałbym ubiegać się o wizę. Czy są dostępne terminy spotkań? 

Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie udostępniły ograniczoną ilość spotkań o wizy nieimigracyjne w wybranych kategoriach. Urzędnik konsularny ustali podczas spotkania, czy mogą Państwo podróżować zgodnie z obowiązującymi Proklamacjami Prezydenta USA. Tak więc, na przykład podania wizowe studentów (kategorie F i M) lub członków załogi samolotu lub statku (kategoria C1/D lub niektóre wizy B1) mogą być rozpatrywane jak zwykle. Wnioski o wizy w innych kategoriach mogą również być rozpatrywane, ale wizy będą mogły być wydane tylko wtedy, jeśli urzędnik konsularny stwierdzi, że podróż leży w interesie narodowym, jak opisano powyżej (tj. niektóre osoby podróżujące służbowo, pracownicy naukowi i osoby podróżujące z przyczyn humanitarnych). Jeżeli uważają Państwo, że nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy z powodu Proklamacji Prezydenta, spotkanie wizowe można odłożyć na późniejszy termin. 

Dla podróżnych starających się o wizę B1/B2: w przypadku konieczności pilnej podróży na podstawie wizy B1/B2, jeśli uważają Państwo, że mogą kwalifikować się do otrzymania NIE (patrz punkt 3 powyżej, aby uzyskać więcej informacji), można poprosić o spotkanie w trybie pilnym. Aby to zrobić, należy umówić się w systemie na dowolny dostępny dzień, wtedy pojawi się możliwość poproszenia o spotkanie w trybie pilnym. Konsul zapozna się z Państwa prośbą, następnie urzędnik konsularny skontaktuje się z Państwem i udzieli dalszych informacji, jeśli prośba zostanie zaakceptowana.

9. Czy mogę otrzymać zwrot opłaty za podanie wizowe lub autoryzację ESTA?

Opłaty za rozpatrzenie podania wizowego czy autoryzację ESTA nie podlegają zwrotom. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem, termin spotkania wizowego w Ambasadzie USA w Warszawie jak i Konsulacie USA w Krakowie można zmienić bez dodatkowych kosztów do 30 września 2022 r. Zatwierdzona ESTA zachowuje ważność przez okres do dwóch lat.

10. Nie jestem z Polski, a moja sprawa wizowa nadal oczekuje na rozpatrzenie w Ambasadzie USA w Warszawie. Proszę przenieść mój profil do mojego kraju. Chcę tam ubiegać się o wizę.

Przeniesienie istniejącego profilu do innego kraju może być możliwe. Opłata uiszczona w Polsce nie może być jednak wykorzystana do ubiegania się o wizę poza Polską. Jeżeli chcą Państwo ubiegać się o wizę poza Polską, konieczne będzie uiszczenie nowej opłaty i wypełnienie kolejnego wniosku zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju.

11. Mój mąż/moja żona ma amerykańskie obywatelstwo (albo status Stałego Rezydenta USA) a ja nie mam. Czego potrzebuję aby wyjechać do USA?

Jako małżonek/ka obywatela USA nie podlega Pan/i ograniczeniom dotyczącym podróżowania określonym w proklamacji prezydenta i nie potrzebuje Pan/i zgody na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE). Jednak w czasie podróży należy okazać ważną wizę lub autoryzację ESTA a także dowód obywatelstwa amerykańskiego małżonka/ki i oryginalny akt małżeństwa potwierdzający Państwa związek. 

W przypadku podróży na podstawie autoryzacji ESTA, radzimy zarezerwować sobie więcej czasu na lotnisku na potwierdzenie Państwa podróży z liniami lotniczymi. Być może linie lotnicze będą musiały skontaktować się z amerykańskimi służbami celnymi i ochroną granic (CBP), aby potwierdzić Państwa podróż.

Powyższe informacje dotyczą również innych członków rodziny, którzy nie podlegają obostrzeniom wynikającym z Proklamacji. Pełną listę można znaleźć na stronie P.P. 10143.