Proklamacja nt. Narodowego Dnia Pamięci w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz

24 stycznia 2020

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI W 75. ROCZNICĘ WYZWOLENIA AUSCHWITZ

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

W 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz wspominamy 6 milionów Żydów zabitych w czasie Holokaustu oraz oddajemy cześć amerykańskim żołnierzom i żołnierzom innych wojsk alianckich, którzy walczyli niezmordowanie, by pokonać nazistowski reżim.  Ponawiamy również naszą gotowość do walki z antysemityzmem oraz wierność dwóm słowom, których nigdy nie dość powtarzać: Nigdy więcej.

Zatruci nienawiścią i kierowani niewiarygodnym okrucieństwem, naziści realizowali systematyczny, metodyczny plan eksterminacji ludności żydowskiej i wszystkich innych, których uważali za element niepożądany.  Pozbawiono życia dwie trzecie Żydów europejskich oraz miliony innych istnień ludzkich.  Wysyłani do gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci byli więzieni, prześladowani, głodzeni na śmierć, torturowani i mordowani. Jest rzeczą wprost niewyobrażalną, że taki akt barbarzyństwa miał miejsce przed zaledwie 75 laty.

Ocalali z Holokaustu nieustannie przeżywają koszmar tamtych dni. Swą wytrwałością dają świadectwo, byśmy nigdy nie zapomnieli podjętej przez nazistów bezprzykładnej próby zniszczenia narodu żydowskiego.  Ich niezłomność nakazuje nam troskę o to, by historia ich życia była wciąż przypominana.  Ludziom ogarniętym nienawiścią nie mogą się nigdy udać próby pomniejszania, wypierania albo wymazywania Holokaustu z naszej pamięci i podręczników historii.  Naszym podstawowym wspólnym obowiązkiem jest uczynić wszystko, by każde następne pokolenie znało prawdę.  Lekcje Holokaustu muszą być na zawsze wyryte w naszej świadomości, bo tylko wtedy możemy spełnić uroczystą obietnicę, że podobne zło i nienawiść nigdy już nie dojdą do głosu.

Naród żydowski w najwyższym akcie oporu powstał z popiołów Holokaustu, by założyć i zbudować współczesne państwo Izrael.  Jak to mówiłem już wielokrotnie, państwo Izrael jest wiecznym pomnikiem nieśmiertelnej siły narodu żydodwskiego.  Tym, którzy dążą do zniszczenia Izraela i narodu żydowskiego, mówimy: Nigdy więcej.

Czcimy dziś pamięć o tych, którzy stracili życie w czasie Holokaustu.  Oddajemy cześć ocalałym, którzy zapewnili narodowi żydowskiemu dalszy byt.  I przypominamy o niemożliwym do spłacenia długu wdzięczności wobec naszych dzielnych żołnierzy, którzy dla wolności poświęcili wszystko.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam dzień dwudziesty siódmy stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci w 75. Rocznicę Wyzwolenia Auschwitz.  Wzywam wszystkich Amerykanów, by tego dnia stosownymi programami, uroczystościami i modlitwą uczcili pamięć ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań, a zarazem docenili poświęcenie wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy przyczynili się do uwolnienia ofiar tamtych okropności.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dwudziestego czwartego stycznia Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP