Proklamacja z okazji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu

17 kwietnia 2020

Coroczne obchody Jom Ha-Szoa, Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, skłaniają nas, Amerykanów, do przemyśleń nad okrucieństwami popełnionymi przez nazistowski reżim wobec mniejszości i innych „niepożądanych elementów” w latach poprzedzających wybuch drugiej wojny światowej i w czasie wojny. Wśród zamordowanych w latach Holokaustu było sześć milionów Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci, ofiar realizowanego przez Trzecią Rzeszę „ostatecznego rozwiązania”, które przyniosło niewyobrażalne zło. Pamiętajmy o milionach istnień ludzkich unicestwionych w Holokauście, w tym o osobach żydowskiego, polskiego I słowiańskiego pochodzenia, o przedstawicielach Romów i Sinti, osobach niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, gejach, politycznych dysydentach i dziesiątkach innych grup, i odnówmy nasze zobowiązanie, by przechować i przekazać potomnym historie ich życia w nadziei, że podobne zło nigdy już się nie wydarzy.

Tegoroczne obchody mają szczególne znaczenie, przypadają bowiem po obchodzonej wcześniej 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz oraz wyzwolenia innych nazistowskich obozów koncentracyjnych na terenie Europy.  Nie wolno nam nigdy zapomnieć o odrażającym antysemityzmie, nienawiści rasowej i dyskryminacji podsycanych przez reżim nazistowski oraz jego wspólników i pomocników, który posyłał niezliczone rzesze ludzi do gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, — o potwornym systemie, który doprowadził do wymordowania dwóch trzecich Żydów europejskich i odpowiadał za więzienie i torturowanie milionów innych.

Jest rzeczą tragiczną, że zbyt wielu Amerykanów żydowskiego pochodzenia również dzisiaj doświadcza prześladowań.  Dlatego właśnie w grudniu 2019 roku wydałem zarządzenie wykonawcze o dalszym poszerzaniu i umacnianiu starań na rzecz zwalczania rasistowskiej i antysemickiej dyskryminacji.  Musimy potępiać i zwalczać wszelkie przejawy rasistowskich, religijnych i etnicznych uprzedzeń, musimy walczyć z dyskryminacją i nienawiścią a zarazem wzmacniać wzajemne więzi poszanowania I szacunku, które łączą nas jako naród.

Opłakując miliony istnień ludzkich tragicznie utraconych w okresie stanowiącym ciemną plamę na historii ludzkości, obiecujemy dokładać wszelkich starań, by przyszłe pokolenia poznały prawdę o koszmarze Holokaustu, a podobne zbrodnie by nigdy się już nie powtórzyły.  Pamiętamy również o przykładach niezłomnej determinacji, odwagi i poświęcenia, jakie dawały niezliczone rzeszy ofiar. Wspólnie budujmy społeczeństwo, dla którego najwyższą wartością jest świętość każdego życia i poszanowanie każdej religii.  Tak czyniąc możemy zapewnić, że wolność zawsze zatriumfuje nad złem i uciskiem.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, proszę naród amerykański, by uczcił Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypadające na okres od 19 do 26 kwietnia 2020 roku, jak też rocznicę wyzwolenia nazistowskich obozów koncentracyjnych, poprzez stosowne badania, modlitwy i formy upamiętnienia, a czcząc pamięć o ofiarach Holokaustu i nazistowskich prześladowań pamiętał o lekcjach płynących z minionych okropieństw, by nigdy już się nie powtórzyły.

NA DOWÓD CZEGO składam podpis siedemnastego dnia kwietnia Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego, w dwa tysiące czterdziestym czwartym roku Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP