Proklamacja dot. Uczczenia Ofiar Pandemii Koronawirusa

20 maja 2020

UCZCZENIE OFIAR PANDEMII KORONAWIRUSA

 

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Naród amerykański opłakuje każde życie utracone na skutek pandemii koronawirusa. Łączymy się w cierpieniu z tymi, którzy od wybuchu pandemii doświadczają bólu i choroby.  Pogrążona w żalu Ameryka pozostaje niezłomna i zjednoczona w starciu z niewidzialnym wrogiem.  Niech Bóg otoczy opieką ofiary pandemii oraz ześle pomoc i pocieszenie ich rodzinom i przyjaciołom.  Na znak szacunku dla ofiar pandemii, na mocy uprawnień nadanych mi przez konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, niniejszym zarządzam opuszczenie do połowy masztu flagi Stanów Zjednoczonych przed Białym Domem, przed wszystkimi budynkami publicznymi, w placówkach wojskowych, bazach morskich i na okrętach Marynarki Wojennej w jurysdykcji rządu federalnego w Dystrykcie Kolumbii oraz w całych Stanach Zjednoczonych i terytoriach stowarzyszonych i zależnych do zachodu słońca 24 maja 2020 roku.  Zarządzam również, by w tym samym czasie flaga była opuszczona do połowy masztu w ambasadach, misjach, konsulatach i innych obiektach za granicą, w tym także w obiektach wojskowych oraz okrętach i bazach Marynarki Wojennej.

NA DOWÓD CZEGO składam swój podpis dwudziestego pierwszego maja roku pańskiego dwa tysiące dwudziestego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych.

DONALD J. TRUMP