Proklamacja prezydenta Baracka Obamy w 100. rocznicę powstania National Park Service

BIAŁY DOM
Biuro sekretarza prasowego
22 sierpnia 2016

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

W 100. ROCZNICĘ POWSTANIA NATIONAL PARK SERVICE

W 1872 roku na mocy decyzji Kongresu powstał Park Narodowy Yellowstone, pierwszy tego rodzaju obiekt na świecie. Przyjęta kilkadziesiąt lat później Ustawa o Zabytkach z 1906 roku położyła podwaliny pod zorganizowane działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego. Na jej podstawie oraz przy inspiracji przyrodnika Johna Muira prezydent Theodore Roosevelt wyznaczył 18 nowych pomników przyrody, poszerzając w ten sposób listę już działających parków na terenie całego kraju. Po kolejnych dziesięciu latach, w związku z potrzebą powołania naczelnej instytucji do nadzorowania rozrastającego się systemu parkowego, Kongres przyjął monumentalną ustawę, podpisaną przez prezydenta Woodrowa Wilsona 25 sierpnia 1916 roku i powołującą do życia National Park Service (NPS). Wszystkie już istniejące parki narodowe przeszły pod nadzór NPS, co zapoczątkowało nową erę w dziedzinie ochrony, badań i odkryć przyrodniczych a przez kolejny wiek umożliwiło troskę o przebogate dziedzictwo, jakim są cuda przyrody.

Przez ostatnie sto lat system parków narodowych znacząco się poszerzył i obejmuje obecnie ponad 400 obiektów w całym kraju. Na listę NPS trafiły tereny nadmorskie, wodospady, kręte szlaki, pasma górskie, tereny historycznych bitew, zabytkowe miejsca i pomniki reprezentatywne dla Ameryki. Parki narodowe USA odgrywają istotną rolę w ochronie cennych obiektów przyrodniczych i utrzymaniu ekosystemów, z których dobrodziejstw korzystamy. W swoisty sposób przechowują pamięć i bogactwo kulturowe składające się na amerykańskie doświadczenie oraz ucieleśniają postacie i ruchy społeczne, które wyróżniają drogę narodu amerykańskiego przez wieki historii.

Podziwiając liczne cuda przyrody i kultury zgromadzone w parkach narodowych, musimy wybiegać myślą w przyszłość i już teraz podejmować starania o ochronę cennych bogactw. Dlatego też administracja, którą kieruję obejmuje ochroną ponad 265 mln akrów terenów publicznych i akwenów wodnych, przebijając pod tym względem starania wszystkich poprzednich administracji, oraz działa na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i ich naturalnych siedlisk. Zmiany klimatyczne, które są największym zagrożeniem dla naszej planety i amerykańskich parków narodowych, już teraz niebezpiecznie oddziaływują na parkowe ekosystemy i ruch turystyczny. Musimy podwoić starania, by zmierzyć się z tym wyzwaniem i w dalszym ciągu przewodzić globalnej walce ze zmianami klimatycznymi z myślą o zachowaniu parków w nieskażonym stanie dla przyszłych pokoleń.

Parki narodowe USA, często nazywane „najlepszą inicjatywą Ameryki”, należą do wszystkich Amerykanów bez względu na wiek i pochodzenie. Obiekty na liście NPS, z ich walorami rekreacyjnymi, edukacyjnymi i zdrowotnymi, są naszą wspólną wartością. W ubiegłym roku liczba odwiedzających je osób przekroczyła ponad 300 mln. Administracja, którą kieruję dokłada wszelkich starań, by wszyscy mieszkańcy USA mieli dostęp do publicznych terenów lądowych i akwenów wodnych. W ramach programu „Każde dziecko w parku” umożliwiamy darmowy wstęp do parków narodowych uczniom klas czwartych i ich najbliższym, dzięki czemu więcej dzieci z różnych społeczności i środowisk może aktywnie korzystać z plenerowych obiektów i jednocześnie zdobywać wiedzę o skarbach przyrody, co zbiega się z inicjatywą zainicjowaną przez pierwszą damę, której hasłem jest „Ruszajmy się!”. Michelle Obama wspólnie z dr Jill Biden patronuje również programowi „Połączmy siły”, za sprawą którego przedstawiciele amerykańskich sił zbrojnych i ich rodziny mogą w pełni korzystać z oferty parków narodowych. Musimy poszerzać istniejące już programy, by dostęp do parkowych obiektów umożliwić również osobom z zaniedbanych środowisk. W drugim stuleciu istnienia parków narodowych ich sukces będzie zależeć od wsparcia i zaangażowania młodzieży, zwiedzającej te obiekty w ramach kampanii „Znajdź swój park”. Musimy zachęcać młode pokolenie Amerykanów do pogłębiania osobistych doświadczeń związanych z miejscami, które kształtowały naszą historię.

Parki narodowe i związane z nimi programy mają nam do przekazania różnorodne opowieści, pozwalając nam czerpać naukę z przeszłości oraz zapisywać kolejne wspaniałe rozdziały w historii naszego kraju. Przy okazji 100. rocznicy utworzenia National Park Service podziękujmy wszystkim tym, których zaangażowanie w misję realizowaną przez NPS pozwala nam korzystać ze spuścizny minionych pokoleń. Pamiętając o wadze zadania, jakim jest zachowanie tych terenów publicznych w sposób angażujący i zarazem honorujący wszystkich Amerykanów, musimy wykazać się dalekowzrocznością i podjąć wszelkie możliwe starania, by chronić parki narodowe z myślą o przyszłych pokoleniach.

ZATEM JA, BARACK OBAMA, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam 25 sierpnia 2016 roku dniem obchodów 100. rocznicy utworzenia National Park Service. Zachęcam wszystkich Amerykanów, by uczcili ten dzień organizując stosowne programy i obchody dla podkreślenia roli National Park Service na rzecz zachowania i ochrony terenów publicznych dla dobra i pożytku wszystkich Amerykanów.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dwudziestego drugiego sierpnia Roku Pańskiego dwa tysiące szesnastego, w dwieście czterdziestym pierwszym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

BARACK OBAMA