Proklamacja prezydencka nt. Dnia Pamięci Generała Pułaskiego 2019

10 października 2019

Dzień Pamięci Generała Pułaskiego 2019

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

W Dniu Pamięci Generała Pułaskiego przypominamy postać generała brygady Kazimierza Pułaskiego, wielkiego polskiego bohatera, który brał udział w Wojnie Rewolucyjnej i oddał życie w szczytnej walce o wolność Ameryki. Wysławiamy jego bohaterstwo i oddanie sprawie wolności oraz niepodległości, podkreślając zarazem trwałą przyjaźń między Stanami Zjednoczonymi a Polską, która trwa od dnia, kiedy generał Pułaski chwycił szablę w amerykańskiej sprawie i pomógł ukształtować młodą Republikę.

Przez cały okres wojskowej kariery generał Pułaski słynął z waleczności i umiejętności na polu walki. Walczył odważnie przeciwko carskiej Rosji o wyzwolenie ojczyzny spod obcej tyranii, biorąc udział w powstaniu w 1768. Wierny swym przekonaniom, w 1777 roku udał się do Stanów Zjednoczonych i dołączył do Armii Kontynentalnej generała Jerzego Waszyngtona.  W bitwie pod Brandywine skutecznie osłaniał odwrót wojsk Waszyngtona i ocalił życie przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych.  Waszyngton okazał swą wdzięczność awansując Pułaskiego do stopnia generała brygady i powierzając mu dowództwo „Legionu Pułaskiego”, niezależnego oddziału kawalerii, w którego szeregach pełnili służbę Amerykanie oraz żołnierze z innych krajów.  Słynna, siejąca postrach formacja bojowa przyczyniła się do umocnienia statusu Pułaskiego jako „ojca amerykańskiej kawalerii”.

W dn. 11 października 1779 roku Pułaski złożył narodowi amerykańskiemu najwyższą ofiarę, umierając od ran bitewnych odniesionych dwa dni wcześniej przy próbie odbicia oddziałom brytyjskim miasta Savannah.  Nie dożył brytyjskiej kapitulacji podpisanej w Yorktown, lecz przez swą niezastąpioną rolę w amerykańskim dążeniu do niepodległości stał się częścią naszej historii.  Jego niezłomny duch będzie zawsze żywy w sercach tych wszystkich, którzy podejmują walkę o wolność.

Ogromny wkład Pułaskiego w walce o wolność i demokratyczne wartości jest dla nas inspiracją również dzisiaj.  Jego imię jest zapisane na zawsze w historii Ameryki obok takich luminarzy jak Winston Churchill i matka Teresa, w gronie ośmiu postaci, którym Kongres USA przyznał tytuł Honorowego Obywatela.

Uznając w generale Pułaskim wielkiego bohatera naszego narodu, pamiętamy też o więziach łączących Stany Zjednoczone i Polskę.  Wielowiekowa trwała przyjaźń między naszymi narodami umacnia się i odnawia każdego dnia za sprawą liczącej ponad 9 milionów społeczności obywateli USA polskiego pochodzenia.  Ogromnie cenimy łączące nas więzi w obszarze kultury, gospodarki i bezpieczeństwa i cieszymy się na dalsze owocne relacje w kolejnych latach i dziesięcioleciach.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam jedenasty października 2019 roku Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywam wszystkich Amerykanów, by z tej okazji uczcili pamięć wszystkich tych, którzy przyczynili się do umocnienia naszego Narodu.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dziesiątego października Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

DONALD J. TRUMP