Przemówienie prezydenta Obamy oraz prezydenta Pavlopoulosa

Prezydent Obama

Ateny, Grecja

(…) Wierzymy, że silna, dostatnia i zjednoczona Europa jest potrzebna nie tylko jej mieszkańcom, ale też całemu światu ze Stanami Zjednoczonymi włącznie.  Wierzymy także, że wszyscy powinni mieć możliwość uczestnictwa w korzyściach z rozwoju wewnątrz kontynentu.  Podczas wizyty w Grecji oraz spotkań z innymi przywódcami europejskimi chcę zachęcać do budowy procesu, który stwarza możliwości dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych ludzi w Europie, w tym dla młodzieży greckiej. (…).

Chcę również (…) podkreślić, jak ogromną wagę przywiązujemy do sojuszu transatlantyckiego. Wciąż pozostaje kamieniem węgielnym naszego bezpieczeństwa i czynnikiem zapewniającym ważną ciągłość.  Nawet w czasie zmiany ekip rządzących w USA, czy będzie to administracja demokratyczna czy republikańska, występuje pełna świadomość, że NATO ma absolutnie kluczowe znaczenie a relacje transatlantyckie stanowią kamień węgielny naszego wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu. (…)