Przesłanie prezydenta USA z okazji 244. rocznicy przyjęcia Deklaracji Niepodległości

Biuro Sekretarza Prasowego

Białego Domu


4 lipca 2020

Dokładnie tego dnia w 1776 roku Drugi Kongres Kontynentalny przyjął w Filadelfii Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych w miejscu noszącym dziś nazwę Sala Niepodległości.  Podejmując ten historyczny krok, Kongres ogłosił: „Zjednoczone Kolonie są, i mają do tego pełne prawo, Wolnymi i Niepodległymi Stanami”.  Dziś świętujemy niepodległość narodu i wizję Ojców Założycieli ukazaną światu w ów pamiętny dzień, oddając zarazem cześć niezliczonej rzeszy patriotów, których staraniom zawdzięczamy, że płomień wolności nigdy nie zagaśnie.

Trwałe przywiązanie do ideałów wolności i sprawiedliwości, jakie z czasem stało się elementem określającym amerykańskiego duchu, ma swój początek w samym akcie powstania naszego narodu.  Deklarując, że prawo do „życia, wolności i dążenia do szczęścia” musi być zagwarantowane dla przyszłych pokoleń, a „rządy są ustanawiane pośród ludzi, czerpiąc swe sprawiedliwe uprawnienia z przyzwolenia rządzonych”, Ojcowie Założyciele podjęli eksperyment, który stawiał wolność i demokrację nad tyranią i monarchią.  Dwieście czterdzieści cztery lata później zasady zawarte w Deklaracji Niepodległości nadal przewodzą naszemu narodowi i umacniają jego pozycję jako symbolu wolności, dobrobytu i możliwości dla wszystkich.

Przez ostatnie miesiące duch amerykański był poddawany wielu próbom.  Ale nasz kraj w obliczu przeciwności zdobywa się również na wielkie chwile triumfu.  Zwłaszcza dzisiaj pamiętamy o niezwykłych osiągnięciach naszego narodu przez blisko dwieście pięćdziesiąt lat jego istnienia. Wspólnie musimy umieć sprostać ideałom zawartym w Deklaracji Niepodległości i nie szczędzić starań na rzeczy ochrony i zabezpieczenia wszystkich wolności, za sprawą których Ameryka jest najwspanialszym krajem świata.

Wraz z Pierwszą Damą życzę moim rodakom szczęśliwych i błogosławionych Świąt 4 Lipca. Z dumą wraz z całym narodem świętujemy ten dzień. Niech Bóg błogosławi Stanom Zjednoczonym Ameryki.