Przesłanie prezydenta z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia 2020

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu wspominamy miliony bezcennych istnień ludzkich, które zginęły na skutek potwornych zbrodni nazistowskiego reżimu.  Potwierdzamy zarazem nasze niezłomne zobowiązanie, by zawsze i wszędzie przeciwstawiać się ohydzie antysemityzmu.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu są szczególnie poruszające, przypadają bowiem w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz.  Opłakując tych, których dręczono, torturowano i zabijano w Auschwitz oraz innych obozach koncentracyjnych i miejscach zagłady, oddajemy również cześć bohaterom, którzy ryzykowali własnym życiem – często płacąc najwyższą cenę – by przynieść więźniom obozów wolność.  Dzięki ich poświęceniu siły wolności ostatecznie zwyciężyły, tym samym dając zapewnienie, że tamte potworne zbrodnie nigdy już się nie powtórzą.

Wciąż jednak, niestety, są mężczyźni, kobiety i dzieci pochodzenia żydowskiego doznający prześladowania i dyskryminacji.  By przeciwstawić się rosnącemu antysemityzmowi w Stanach Zjednoczonych, w grudniu 2019 roku wydałem rozporządzenie wykonawcze,  które ma pomóc w walce z dyskryminacją na tle rasistowskim i antysemickim.  Antysemityzm nie będzie tolerowany, podjęte zaś kroki wzmacniają działania kierowanej przeze mnie administracji na rzecz budowy kultury szacunku, gdzie godność każdej osoby jest najwyższą wartością.

Łącząc się jako jeden naród w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu prosimy Boga, by dał siłę tym, którzy przeżyli deprawację nazistowskiego reżimu oraz zesłał pociechę rodzinom ofiar, których życie gwałtownie przerwano.  Prosimy, by świat oddał się zadumie nad tym dniem i działał na rzecz wspólnego sprzeciwu wobec nietolerancji i prześladowania ludzi wszystkich ras, religii i przynależności etnicznej. Aby zaś zyskać pewność, że tamte potworne zbrodnie przeciwko Bogu i człowiekowi nigdy się już nie powtórzą, zło i despotyczne reżimy musimy zdecydowanie zwalczać  orężem demokracji, sprawiedliwości i przepełniającą serca Amerykanów siłą współczucia.