Przesłanie ambasad i przedstawicielstw w Polsce z okazji Pride Month – Miesiąca Dumy

Z okazji Miesiąca Dumy, 13 czerwca 2022 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski przedstawił Otwarty List Poparcia dla społeczności LGBTQI+ w imieniu 46 ambasad i przedstawicielstw z siedzibą w Warszawie.

List niesie pozytywne przesłanie, odwołując się do podstawowych praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych zapisach prawnych.

Tegoroczny List Poparcia zwraca również uwagę na wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie jako integralnej części polskiego społeczeństwa.

Rokrocznie od 2012 r. członkowie społeczności dyplomatycznej w Polsce podpisują list otwarty wyrażający poparcie dla działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w kwestiach problemów, które dotykają społeczność LGBTQI+ oraz inne mniejszości stojące przed podobnymi wyzwaniami w Polsce jak również na całym świecie. W tym roku zbieranie podpisów koordynowała Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, przejmując tę rolę od Ambasady Królestwa Danii, koordynatora w 2021 r. W roku przyszłym rolę koordynatora przejmie Ambasada Królestwa Norwegii.

List Otwarty (PDF)