Prezydencka proklamacja – Dzień Pamięci Generała Pułaskiego 2017 rok

BIAŁY DOM

Biuro Sekretarza Prasowego

10 października 2017

 

DZIEŃ PAMIĘCI GENERAŁA PUŁASKIEGO 2017 ROK

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

Dziś czcimy pamięć generała Kazimierza Pułaskiego, polskiego imigranta, którego bohaterski udział w amerykańskiej Wojnie Rewolucyjnej nadał kształt historii naszego Narodu. Znany jako „ojciec amerykańskiej kawalerii”, generał Pułaski wykazał się żołnierską odwagą i wyjątkowymi zdolnościami dowódczymi. Otaczany jest międzynarodową estymą jako ten, który walczył o niepodległość i wolność w swojej ojczystej Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Przyszedł na świat w polskiej rodzinie szlacheckiej. Walczył o wolną i niepodległą Polskę, a wygnany z kraju po upadku powstania przeciwko panowaniu Rosji, na prośbę Lafayette’a i Franklina przystąpił do walki po stronie Amerykańskiej Rewolucji. W pierwszym starciu z wojskami brytyjskimi, w bitwie pod Brandywine, poprowadził bohaterską szarżę, która zapobiegła klęsce amerykańskiej kawalerii i ocaliła życie generałowi Jerzemu Waszyngtonowi. Za swoje zasługi otrzymał stopień generała brygady Armii Kontynentalnej Stanów Zjednoczonych.

Generał Pułaski całkowicie się poświęcił sprawie wolności Ameryki. Wraz z generałem Waszyngtonem spędził ostrą zimę na przełomie 1777 i 1778 roku w Valley Forge; nie szczędził też własnych środków na utrzymanie i zaopatrzenie legionu kawalerii. Podczas brawurowej szarży w bitwie pod Savannah w dniu 9 października 1779 roku odniósł poważne rany i wkrótce potem zmarł, składając najwyższą ofiarę Amerykanom i przybranej ojczyźnie.

W liście do generała Waszyngtona napisał: „Przybyłem do kraju, gdzie broni się wolności, aby mu służyć, dla niego żyć i umrzeć”. W uznaniu bezgranicznego poświęcenia dla Ameryki, w 2009 roku Kongres nadał generałowi Pułaskiemu honorowe obywatelstwo. Tym samym Pułaski jest jedną z zaledwie ośmiu osób, które dostąpiły tego zaszczytu. Stał się przykładem dla wszystkich tych, którzy miłują wolność i mają odwagę stawać w jej obronie.

Występowanie generała Pułaskiego w obronie polsko-amerykańskich wartości takich jak wolność, praworządność i suwerenność narodu symbolizuje bliskie więzi łączące Stany Zjednoczone i Polskę. Przychodziliśmy sobie z pomocą w najtrudniejszych momentach, począwszy od Amerykańskiej Rewolucji po uwolnienie się Polski od komunizmu. W dzisiejszych trwałych relacjach dwustronnych z Polską, w których kształtowaniu miały udział tak wybitne postacie jak generał Pułaski,kładziemy nacisk na tak ważne kwestie jak bezpieczeństwo, gospodarka i sprawy społeczne, od których zależy zapewnienie dobrobytu obu naszym krajom.

Ponad 200 lat po bohaterskiej śmierci generała Pułaskiego, USA zamieszkuje 9,5 miliona Amerykanów polskiego pochodzenia. Niosą dalej spuściznę generała Pułaskiego, chroniąc nasze wspólne wartości, umacniając dziedzictwo kulturowe i służąc w amerykańskiej armii. Przypominają nam, że historia Polski, tak jak historia Ameryki, to opowieść o ludziach, którzy nigdy nie stracili nadziei, nigdy nie dali się złamać i nigdy nie zapomnieli, kim są.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam jedenasty października 2017 roku Dniem Pamięci Generała Pułaskiego, obchodzonym już po raz osiemdziesiąty ósmy. Wzywam wszystkich Amerykanów, by z tej okazji uczcili pamięć wszystkich tych, którzy przyczynili się do umocnienia naszego Narodu.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dziesiątego października Roku Pańskiego dwa tysiące siedemnastego, w dwieście czterdziestym drugim roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP