Radca ds. Prasy i Kultury w American Corner w Katowicach

PAO Christopher Midura of Warsaw Embassy and the AC Staff at the American Corner in Katowice

W poniedziałek, 14 grudnia, Radca ds. Prasy i Kultury Ambasady Amerykańskiej w Warszawie Christopher Midura odwiedził Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury American Corner w Katowicach, gdzie dowiedział się o różnych programach, jakie American Corner oferuje swoim użytkownikom, wśród których są zarówno studenci jak i dzieci. Centrum organizuje wiele imprez, w tym odczyty, pokazy filmowe, prezentacje, warsztaty, wideokonferencje i wystawy, oraz dostarcza czytelnikom informacji na temat Stanów Zjednoczonych oferując kolekcję książek, czasopism, multimediów oraz elektroniczne platformy. American Corner w Katowicach to partnerstwo pomiędzy Konsulatem Generalnym USA w Krakowie i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Radca ds. Prasy i Kultury spotkał się również z Prof. Dariuszem Pawelcem, dyrektorem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA i podziękował mu za wsparcie dla American Corner. Później tego samego dnia, Christopher Midura spotkał się z grupą uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, którzy odwiedzili Amerykańskie Centrum Informacji w Konsulacie USA w Krakowie.