Historyk z USA w Muzeum Narodowym w Warszawie z wykładem „Wilson, Paderewski i odrodzenie Polski”

W ramach przygotowanego przez ambasadę, zaplanowanego na wiele miesięcy, programu rocznicowych obchodów pod hasłem „100 Lat Razem: Ludzie * Historia * Przyszłość”, w połowie lutego odwiedzi Polskę historyk prof. John Radzilowski z University of Alaska.  Podczas podróży po kraju poruszał będzie takie tematy jak odrodzenie Polski przed 100 laty, przyjaźń prezydenta Woodrowa Wilsona z polskim kompozytorem i premierem Ignacym Janem Paderewskim oraz rola Amerykanów polskiego pochodzenia i amerykańskiej pomocy we wspieraniu polskiej niepodległości. W dn. 17 lutego dr Radzilowski wystąpi w Muzeum Narodowym z wykładem „Wilson, Paderewski i odrodzenie Polski” (początek godz. 14:00). Wykład jest częścią zakrojonego na szeroką skalę programu edukacyjnego muzeum, jaki towarzyszy fascynującej wystawie Paderewski, czynnej w dn. 17 lutego – 20 maja.

Prof. Radzilowski będzie również gościem specjalnym spotkania w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt.: „Ignacy Jan Paderewski: wybitny artysta, mąż stanu i orędownik niepodległej Polski. Mentor dla współczesnego społeczeństwa obywatelskiego?”. Tematem spotkania, które odbędzie się 12 lutego w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie, będzie rola Stanów Zjednoczonych i prezydenta Wilsona w odrodzeniu niepodległej Polski pod koniec pierwszej wojny światowej.  Omówiona też zostanie ważna rola Ignacego Paderewskiego w kształtowaniu podejścia Wilsona do kwestii polskiej i jego wpływu na amerykańską opinię publiczną.

Prof. Radzilowski wystąpi z podobnymi wykładami przed kadrą naukową i studentami w Katowicach, Opolu i Wrocławiu. 

Krótka notka biograficzna 

John Radzilowski w 1999 roku otrzymał doktorat przyznany przez Arizona State University.  Jest autorem bądź współautorem 15 książek, m.in.: Traveler’s History of Poland (2012), Frantic 7: The American Effort to Aid the Warsaw Uprising and the Origins of the Cold War, 1944 (wspólnie z Jerzym Szcześniakiem, 2017) i mającej się wkrótce ukazać Poles in Illinois. Jest również autorem licznych artykułów poświęconych amerykańsko-polskiej historii, w których kładzie szczególny nacisk na historię imigracji oraz opisuje społeczności imigrantów w USA, w tym również społeczność polską.